Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en enkelen hebben de eer van het vaderschap der economie voor hem opgeëischt. 58) Meer wetenschappelijke beoefening vond zij daarna in Frankrijk en Zwitserland bij Cournot59), Antoine Auguste Walras en zijn zoon Léon Walras 60), den stichter van „de school van Lausanne", wiens opvolger in het professoraat aan de universiteit te Lausanne: Vilfredo Pareto met groote trouw de voetstappen van zijn voorganger drukt. Pantaleoni is de bekende Italiaansche meester. In Duitschland traden Gossen"1), en Launhardt als de talentvolle paladijnen op. Wat William Stanley Jevons 62) in Engeland en daarbuiten voor hare verbreiding gedaan heeft, kan moeilijk worden overschat. Thans zetten de jongeren: H. Stanley Jevons, Edgeworth en Cunningh a m e JO) die propaganda met liefde en ijver voort, terwijl de sympathieke houding van een econoom als Marshall haar noodzakelijk moet ten goede komen.

Hoe hebben wij dit streven te beoordeelen? Natuurlijk is er op zich zelf geen bezwaar tegen om de economische waarheden door korte mathematische formules, door graphische voorstellingen duidelijk te maken: zoo kan in beeldende taal pakkend worden uiteengezet, wat anders breedvoerige omschrijving zou vorderen. Toch overdrijve men de voordeelen niet en zij men zich van de practische bezwaren bewust! ^

Mr. Pierson beschouwt 'tals een voordeel, dat men door de poging om de uitkomsten, waartoe men geraakt, graphisch voor te stellen, nog eens tot zelfcritiek genoodzaakt wordt, wat aan de nauwkeurigheid ten goede moet komen. Uiteraard kan die zelfcritiek ook op andere, minder moeilijke wijze worden betracht.

Bij eenvoudige voorstellingen 'valt het voordeel der mathematische methode om breede uitweidingen te be-

Sluiten