Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Enkele korte beschouwingen over Coumot vinden wij bij D e p i t r e, Note sur les oeuvres économiques d'Augustin Cournot, in Revue d'histoire des doctrines économiques et sodales, le jaargang 1908, blz. 187 en vlgg. Over Cournot verscheen in 1913 te Parijs eene dissertatie van Q. L o i s e a u, Les doctrines économiques de Cournot. Een meer speciaal punt behandelt H. E. Barrault, Les doctrines de Cournot sur le commerce international in Revue d' histoire des doctrines économiques, 5e jaarg., 1912, blz. 110 en vlgg.

6°) Het hoofdwerk van Léon Walrasis Eléments d'économie politique pure.

Een interessant en waardeerend artikel over W a 1 r a s (1834—1910) gaf Etienne Antonelli, Léon Walros, in Revue d'hist. des doctr. écon. et soc., 3e jaargang, 1910, blz. 169 en vlgg.

Veel critischer is het in den hoofdtekst aangehaalde artikel van L é o n e. Op blz. 39 heet het: „Er versucht aus der reinen Oekonomie eine ebenso kalte und uninteressierte Wissenschaft zu machen, wie die Mechanik der Himmelskörper und die mathematische Physik."

G1) Het werk van G o s s e n (1810—1858): Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs und der darausfliessenden Regeln für menschliches Handeln is langen tijd uiterst zeldzaam geweest maar in 1889 te Berlijn herdrukt.

62) Leefde van 1835—1882. Zijn meest beteekenend geschrift is Theory of political economy. Bekend is zijn theorie omtrent de periodiciteit der crisissen, die hij met zonnevlekken in verband brengt. Na zijn dood werd o.a. nog van hem uitgegeven The principles of economics, Londen, 1905. Met hem mag niet worden verward H. Stanley Jevons, van wien in 1905 te Londen verscheen Essays on economics.

68) Een beknopt interessant boekje is diens A geometrical political economy, Oxford, 1904.

fi4) Van belang hiervoor Carlyle, t. a.p., blz. 97 en vlgg.; ook C o s s a, t. a. p., blz. 101 en vlgg. Eveneens leze men 't belangrijke werk van K e y n e s, The scope and method of political economy, Londen, 1904, blz. 252 en vlgg.

65) Men zie de uitspraken van verschillende economen in het aan het hoofd van deze voordracht opgegeven artikel van Dr. B e 1 a Weisz, o.a. die van Jevons op blz. 311.

86) Uitnemende opmerkingen geeft Othmar Spann in een opstel Die mechanisch-mathematische Analogie in der Volkswirtschaftslehre, in Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 30e band,

Sluiten