Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alleen met die toevoeging wordt verklaarbaar wat o. a. Coulet en Vaunois schrijven. Zij wraken het, en zeker te recht, dat iemand tot het geven van schadevergoeding aan eene ongehuwde vrouw veroordeeld werd, op grond, dat hij zelf bij particulier schrijven verklaard had de zwangerschap te hebben doen ontstaan. Zij merken op: »les juges n'auraient pas du admettre cette preuve ; car la recherche de la paternité est interdite" (1). »Admettre 1'aveu sous seing privé fait par 1'auteur d'une grossesse, c'est admettre la preuve, la recherche de la paternité" etc. (2).

Het toelaten van een erkenning in een particulier schrijven als bewijs der afstamming, is onderzoek naar het vaderschap. Maar het toelaten van eene erkenning bij authentieke akte als bewijs is geen onderzoek naar het vaderschap. Zonder de zooeven vermelde toevoeging, die beperking van het begrip, ware deze uitspraak zeker moeielijk te verstaan.

Onderzoek van het vaderschap heeft er plaats alleen voor zoover het natuurlijk kind nog niet in rechtsbetrekking tot zijnen vader staat.

In het Avant-projet van Laurent wordt die betrekking geboren door bezit van staat en dooi- erkenning, welke erkenning kan geschieden in de geboorte-akte; bij eene latere verklaring voor den ambtenaar van den burg. stand, bij iedere authentieke akte, en eindelijk »par un acte ou écrit gous seing privé émané du père."

Zoo wordt de kring reeds aanmerkelijk kleiner. Buitendien wordt onderzoek naar het vaderschap toegelaten in de gevallen, die art. 342, al. 2 B. W. vermeldt, en bovendien »en cas de promesse de mariage ou de séduction, lorsqu'il y a un coin-

(1) T. a. p., bl. 51.

(2) T. a. p., bl. 61.

Sluiten