is toegevoegd aan uw favorieten.

Behoort de regel, dat het onderzoek naar het vaderschap is verboden, te worden gehandhaafd? Zoo ja, welke uitzonderingen moeten daarop worden toegelaten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schap bewezen, zoo wordt de aangesprokene veroordeeld tot het betalen van 5 shillings per week, onverschillig de hoegrootheid van zijn inkomen. Deze verplichting duurt voort tot het kind 13 of 16 jaar oud is.

Sterft de moeder en wordt het kind armlastig, zoo kan het armbestuur tegen den putative fat her optreden. En eveneens als bij het leven der moeder de openbare hulp ten behoeve van het kind ingeroepen wordt (1).

In Schotland geldt de bastard niet als filius nullius. Slechts zegt men: he has no father recognised inlaw.

Het recht op onderhoud is daar niet tot een zekeren leeftijd beperkt. Alzoo kan ook het kind zelf, na zijne meerderjarigheid, eene vordering tegen den vader instellen. En de verplichting tot onderhoud rust op beide ouders gelijkelijk.

Om het vaderschap te bewijzen, moet de moeder aanvangen met het leveren eener semiplena probatio, d. i. zij moet

(1) Zie hierover Amiable, t. a. p., bl. 172—180. Ernest Leiiiï, Eléments de d r o i t eivil anglais, 1885, bl. 120 en volgg. Ernest Glasson, Histoire du d r o i t et des institutions politiques, civiles etjudiciaires de 1'An g le t erve, dl. VI, bl. 289 en volgg. Aschrott, Das e n g 1 i s c h e Armenwesen in seiner histor ischen Entwieklung und in seiner heutigen Gestal t, 1886, bl. 159. Pavitt, Le droit anglais c o d i f i é, 1885, bl. 22. — Omtrent den feitelijken toestand zegt Lehr, t. a. p., bl. 124: „Dans la mesure qui vient d'être indiquée, la recherche de la paternité ne parait pas avoir eu, en Angleterre, les inconvénients et les dangers qui Tont fait interdire en France, et 1'on s'est assez disposé a 1'y considérer comme susceptible de concourir au bien public. En fait, il est trés rare, paratt-il, que 1'on en vienne jusqu' & une instance judiciaire. Les femmes redoutent le scandale de semblables procés, d'autant que le benefice qu'elles en peuvent retirer est des plus minimes. D'autre part, le père présuiné aime mieux, le plus souvent, lorsqu'il en est sollicité, payer la modique redevance fixée par la loi, que de se voir citer en justice. II en résulte que presque toutes les affaires se résolvent a 1'amiable, les parties ayant un égal intérêt a s'entendre". Het natuurlijk kind heeft geen recht op de nalatenschap zijner ouders, maar kan overigens door hen geheel naar goedvinden bij testament worden bedacht.