Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geen kind komt ter wereld, tenzij de twee stroomen, waarin de menschheid uiteengaat, weer hereenigd zijn. Elk kind is de vrucht van den vollen mensch, en van die twee-eenheid heeft allereerst de man voor het onderhoud te zorgen (1).

Door genoemden Dr. Drechsler wordt echter onderscheiden, naargelang er al of niet een huwelijk bestaat, »Die Verpflichtung des Vaters, des ehelichen Vaters, die Kinder zu ernahren, ist eine Verpflichtung, die aus dem ehelichen, aus dem Familienverhiiltnisse erwachst".

Indien dit zoo is, dan is natuurlijk ook bij erkenning de vader niet tot het geven van onderhoud verplicht. Want daardoor houdt het kind toch niet op onwettig te zijn. De spreker begreep zulks. Hij noemde dit dan ook eene uitzondering, doch verzuimde aan te geven, op welken grond zij steunt. Overigens moet volgens hem door inrichtingen van staat en gemeente, zoo mogelijk door de moeder bijgestaan, voor de opvoeding worden gezorgd. Zoo heeft Frankrijk dan ook zijn vondelinghuizen! (2)

Indien mogelijk met hulp van de moeder. Waarom? Is dit consequent ?

Alleen in het huwelijk is de vader verplicht voor zijn kind

(1) Zoo ook Louis Bridel, La femme et le (1 r o i t, a°. 1884, bl. 122: „c'est le père, en tout premier lieu, qui doit être déclaré responsable des enfants qui proviennent de lui".

(2) „Das Eranzüsische Recht, welches den richtigen Grundsatz wiederherstellte, hat diesen Nothstand (dat deze kinderen onverzorgd waren) beseitigt, indem es theils die lvommunen zur Ermihrung der unelielichen Kinder verpflichtete, theils duich Findelhauser für dieselben sorgte. In jedem wohlgeordneten Staate wird besser gesorgt für die Kinder—welche doch allein immer nur als Klager erscheinen können und niemals die Mutter—wenn durch Einrichtungen derGemeinden und des Staates mit Hilfe der Mutter, falls sie es im Stande ist, die Alimentation und die Erziehung der Kinder besorgt wird, und die Mutter entzieht sich in der Kegel aus Mutterliebe nicht", (t. a. p., dl. II, bl. 260)

Sluiten