Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Léon Giraud heeft den moed voor de stipte naleving van art. 340, zoolang het bestaat, op te komen, en hij wil niets weten van een verzachten van de wet door haar te verbuigen. Maar toch acht hij de jurisprudentie, die hij wraakt, te begrijpen, lettende op de gevallen, waarin de tusschenkomst des rechters ingeroepen werd.

»Ici c'est une fille mariée a 1'église et croyant être bien mariée qui est abandonnée avec un enfant. (Cour de Bastia, 3 fév. 1834).

»La c'est une enfant de 13 ans qui devient enceinte des oeuvres d'un homme de 25. (Cour de Dijon, 16 avril 1861). Une autre fois les ages étaient 15 ans et 35 ans. (Cour de cassation, 26 juillet 1864.)

»iVilleurs c'est une cohabitation qui a duré des années entières et qui a produit 6 enfants, qui est rompue toutd'un coup. (Cour de Caen, 10 juin 1862).

»Ou bien des promesses de mariage formelles, verbales ou écrités ayant été suivies de relations (Cour de cassation, 21 mars 1845). Elles étaient par acte notarié, dans 1'espèce de la Cour de Montpellier du 10 mai 1851.

»Ou bien même c'est un écrit, par lequel 1'homme reconnait sa paternité, mais il n'est pas rédigé en la forme authentique. (Cour de Bordeaux, 5 janvier 1848)." (1)

Bovendien schijnt men soms voorbij te zien, dat ook verschillende bijzondere maatregelen zijn aanbevolen en toegepast om het misbruik te voorkomen. Het maakt den indruk van eene eenigszins ruwe behandeling der zaak, zoo men om de gevaren, die in dit opzicht aan de vordering kleven, haar kortweg verbiedt. Ook zou men wellicht den heelmeester eenigszins verbaasd aanzien, die telken reize, wanneer de patiënt over pijn in eenig lichaamsdeel hem klaagde, dezen (1) T. a. p., bl. 596.

Sluiten