Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stigen, veeleer hen, die in dezen staat leven, tot een huwelijk zal leiden, als zij zich toch aan hunne verplichtingen tegenover de door hen verwekte kinderen niet meer zullen kunnen onttrekken (1).

Als een bewijs van de afstamming buiten huwelijk geldt de erkenning, door den vader gedaan. Onze wet rekent echter met geene erkenning, dan welke is geschied overeenkomstig hetgeen in art. 336 B. YV. is bepaald. Hoe duidelijk en hoe herhaaldelijk ook de vader, hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend, de afstamming bekent, — nochtans heet de vader onbekend, tenzij hij die afstamming hebbe uitgesproken op eene der wijzen in art. 336 genoemd.

Gelijk wij hierboven herinnerden, drong Zachariü reeds vóór eene halve eeuw op een gemakkelijker maken van de erkenning aan. Niet minder, maar veeleer nog meer waarboigen dan eene authentieke akte biedt volgens hem een door den vader eigenhandig geschreven testament, en voldoende zekerheid acht Zachariü zelfs te bestaan bij eene onderhandsche akte, zoo de vader zelf' haar schreef.

Door Laurent wordt opgemerkt: »Le système de la loi frangaise n'est admis que dans les pays oü 1'on a adopté ou imité le Code Napoléon: dans les Pays-Bas, la Louisiane et quelques cantons suisses; partout ailleurs on se contente d'un écrit sous seing privé, et mème d'un aveu verbal. On trouve ce principe dans les pays catholiques: 1'Autriche, la Bavière, 1 Espagne, le Portugal, la Bolivie, et dans les pays protestants: 1 Angleterre, les Ktats-Unis, la Prusse, et la plupart des cantons suisses." ('i) De regeling, door hem voorgesteld, luidt dus:

(1) Zitting van 10 December 1883. Zie Compterendu ana1 y 11 q u e, bi. 200.

(2) r. a. p., dl. II, bl. 113. Zie ook Baret, t. a. p., bl. 128 en volgg.

Sluiten