Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

karakter van de school vanzelf gegeven is, dient dankbaar te worden aanvaard. Waar uit het samenkomen van zoovele kinderen in een zoo nauw aaneengesloten gemeenschap als de school bepaalde hygiënische gevaren voortvloeien, daar dient vooral bij de huidige samenlevingssituatie b.v. het medisch schooltoezicht dankbaar te worden aanvaard, zelfs te worden toegejuicht.

Maar anderzijds were men uit de school al datgene, wat niet met haar karakter als onderwijs- en opvoedingsinstituut strookt.

Heeft nu de school als zoodanig ook een taak in het vroegtijdig herkennen van geestelijke of psychische afwijkingen bij de kinderen ?

Wij meenen, dat uit het karakter van de school voortvloeit, dat zij dat stellig heeft. Immers de opvoedingstaak in de school kan nooit goed verricht worden zonder dat er een zekere mate van vergemeenschappelijking van het individueele is. Maar zij kan evenmin goed verricht worden, zonder dat er een zekere verindividualiseering van het persoonlijke is. De onderwijzer heeft niet alleen voor zich een klas, maar ook idem zooveel kinderen. Hij heeft niet alleen de klas ordelijk te houden, maar hij heeft het specifieke wanordelijke gedrag van een bepaald kind door speciale methoden te corrigeeren. Dit heeft de school steeds geweten. Feitelijk is de school altijd bezig geweest aan het bekijken van de van het normale afwijkende houding van een bepaald kind. Wanneer de onderwijzer de klas tot ordelijkheid vermaant, zal niet alleen zijn woordkeus, maar ook zijn toon anders zijn dan wanneer hij een bepaald ietwat nerveus en lacherig aangelegd meisje wil kalmeeren en tot rust brengen ter wille van de orde van de klas; en dit meisje zal hij weer anders toespreken dan een rumoerigen pienteren, openhartigen, maar lastigen kwajongen, dien de neiging tot ondeugd uit zijn groote blauwe oogen straalt.

Er is in de school reeds individualiseering. De school is een dergelijk optreden verplicht tegenover de samenleving in het algemeen en tegenover de samenleving in de school, zij is dit ook verplicht tegenover de ouders.

Zal nu de school haar taak ten deze goed kunnen vervullen, dan heeft zij de roeping inzicht te hebben in den achtergrond van de speciale gedragingen der kinderen.

Daarom is het noodig, dat als ideaal gesteld wordt, dat de school beschikt over de mogelijkheden om ook afwijkingen te herkennen. Natuurlijk niet in dien zin, dat men op school in staat is om te zeggen: „dat is een vreemd kind", of „dat is een

Sluiten