Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minderwaardigheidsgevoelens zich openbaren, omdat deze dingen juist voor een dieper inzicht in het karakter van zo groot belang zijn. De voornaamste uitingen dan zijn een chronisch gevoel van gedruktheid, neerslachtigheid en ontoereikendheid. Elk ogenblik kunnen deze gevoelens zich naar voren dringen en de hele persoonlijkheid overheersen, zodat hij zich onmachtig voelt en onwaardig om iets uit te richten. Hij is direct uit het veld geslagen en ook ongewoon kwetsbaar voor liefdeloze kritiek. Ook hier ontbreekt weer de humor, en er is een pessimisme dat objectief weinig gemotiveerd is. De levensvreugde is vernietigd en een onbeheerst wantrouwen tegenover andere mensen beheerst de reacties. In elke situatie in het leven waar het er op aankomt, zoals bij een examen of op het netelig gebied van de liefde dreigt al van te voren een mislukking.

Voor de behandeling van deze toestanden is de vraag naar het ontstaan hiervan natuurlijk van het grootste belang. Zowel in een foutieve opvoeding als in herhaald tekortschieten van de persoon zelf kunnen we deze oorzaak zoeken.

Vele mensen dragen in hun karakter de sporen van dit minderwaardigheidsgevoel met zich mede. Men kan er zich ook van trachten te ontdoen. We hebben al gezien hoe de nareist dit probeerde, en hoe weinig hem dit maar gelukte, hoe innerlijk onzeker hij bleef! Een andere wijze van verwerking ervan is de berusting. Velen protesteren niet meer tegen hun eigen gevoelens, maar leggen er zich bij neer. Hun eigen aspiraties zinken weg in deze gevoelens en ze geven zich over aan een zelfverachting en een ironische zelfspot. Ze tonen zich schuw en verlegen. Ze verontschuldigen zich als het ware voortdurend voor hun eigen bestaan en zijn geneigd bij elke strijd het al van te voren op te geven.

Een meer waarachtige verwerking en overwinning van de minderwaardigheidsgevoelens ligt echter op een ander niveau. De aanvaarding van de schuld en het tekort die het leven nu eenmaal met zich meebrengt, en een zich invoegen in de

Sluiten