Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Calvijn, die niettegenstaande hun ernstig lichamelijk lijden, met veel zelfbeheersing tot creatief werk in staat waren, bewijzen dat de spontane en normale activiteit ernstig geleden heeft. Maar ook bij een psychisch of geestelijk lijden is dit het geval. Iemand die verdriet heeft over een verlies kan zich moeilijk op het werk concentreren, zijn gedachten dwalen af, hij mist de energie die nodig is voor concentratie en de lust tot werken.

De bemoeilijkte concentratie, de geheugenzwakte, het gebrek aan lust tot werken, de besluiteloosheid, de verminderde interesse, die deze toestanden kenmerken, zijn even zovele tekenen van geestelijke desintegratie. Voor J a n e t is dat alles een teken van verminderde psychische spankracht, van gebrek aan tension psychique.

Deze psychische tensie ligt aan elke psychische en geestelijke actie ten grondslag. Waar zij door ernstig lichamelijk of psychisch lijden vermindert, daar treden de desintegratie-verschijnselen aan de dag. Bij de goed geïntegreerde mens is de sterkste activiteit van deze tensie aanwezig.

Janet onderzocht nu zeer uitvoerig de verschillende desintegratie-verschijnselen. Wij zullen hem daarin niet ver volgen, temeer daar zijn onderzoekingen hem vooral op het terrein der geestesziekten voerden.

Bij allerlei geestesziekten zien wij via de schemertoestand en het delier de patiënten verzinken in een volkomen bewusteloosheid, een verstarde en schijnbaar levenloze toestand, waarin geen enkel contact meer met de patiënten te krijgen is.

Interessant is in dit verband wat Janet zegt over de slaap. Deze merkwaardige psychische toestand lijkt veel op de bewusteloosheid, maar hij is voor Janet iets geheel anders. Volgens hem is iemand die slaapt een individu dat werkt, dat actief bezig is, en is de slaap een psychische activiteit. De bewusteloze mens is niet in staat om te slapen, in de slaap worden wijzigingen in het lichaam aangebracht, verfrist de ziel en de geest zich, iets wat in de bewusteloosheid in het geheel niet het geval is. De slaap is een voorzorgsmaatregel, wie slaapt is

Sluiten