Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sen heeft als men oppervlakkig wel zou denken.

Men beschouwde het kind echter als een wezen, dat slechts tot taak had zo snel mogelijk een groot mens te worden en dan zijn medemensen niet meer door kinderlijk gedrag tot last te zijn. Daartegenover staat de eeuw van het kind, die er op bedacht was de jeugdige mens in zijn waarde te laten.

Rousseau had al een poging gedaan in die richting, door de opvoeding tot natuurlijkheid en de natuurlijkheid in de opvoeding als ideaal te stellen. Zijn begrip natuurlijkheid was echter vrij onnatuurlijk en ontleend aan de Rococo-stijl van zijn tijd.

In de Romantiek van de eerste helft der negentiende eeuw kwam het kind wel is waar sterk in het middelpunt der belangstelling te staan, maar ook hier was de vraag niet zozeer wie en wat het kind werkelijk is, maar men legde zijn eigen romantische ideeën in deze jonge mensen. Het kinderleven moest voor alles sprookjesachtig en dromerig zijn. Het kind gold als de tegenstelling tot de nuchtere, berekenende volwassene, wat dan in de naïviteit en liefheid, aan bepaalde zoete kinderen eigen, tot uiting moest komen. In „De kleine Johannes" van Fred. van Eeden is hiervan nog wel het een en ander overgebleven.

Een derde belangrijke phase in de studie van de kinderpsyche is die van de wetenschappelijke bestudering. Men begon precies en volgens bepaalde plannen de ontwikkeling van het kind te beschrijven. Zo analyseerde men de bewegingen, de spraak, de geheugenpraestaties en dergelijke van week tot week. Men wilde met het kind experimenteren, hem steeds nieuwe proeven laten doen en zo kreeg men inzicht in de ontwikkeling der zintuigen. Het op een dergelijke wijze onderzochte kind bleef echter een „laboratoriumkind", zoals M ü 11 e rFreienfels het noemt. Het kind was te zeer uit zijn verband gerukt, te zeer gedresseerd en op intellectuele ontwikkeling ingesteld, dan dat men op deze wijze een juist beeld van zijn zieleleven zou krijgen. Juist voor een beter begrip van de kinderpsyche en het leven van de jeugdige mens is de

Sluiten