Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binnen het geheel van de persoonlijkheid en is zo in staat verschillende typen uit te beelden. Dr v a n der Hoop heeft in zijn bovengenoemde boek deze typen uitvoerig beschreven. Voor nadere bestudering kan ik naar dit boek verwijzen, en ook naar zijn belangrijke werk: „Bewusztseinstypen", waar hij deze problemen nader uitgewerkt heeft. Voor een korte beschrijving van de Jungse typen maak ik van zijn werken een dankbaar gebruik en ik volg hier dan ook de beschrijving van Van der Hoop.

De eerste en fundamentele onderscheiding die J u n g maakt, is die tussen de mens die in zijn bewuste persoonlijkheid naar buiten gekeerd is (het extraverse type) en de mens die naar binnen gekeerd is (het introverse type).

We zagen reeds dat een typisch kenmerk van de geïntegreerde mens de eenwording met zijn omgeving is. Het volwassen worden en het zich invoegen in de werkelijkheid van het leven is tot op grote hoogte hetzelfde. Men moet dan het begrip omgeving niet al te beperkt opvatten, maar er de beweging in het volle leven zelf in zien. M a e d e r heeft in de tweede plaats uitvoerig stilgestaan bij de betekenis die het eenworden met zichzelf, met het eigen wezen heeft voor de integratie. We wezen daar ook reeds op. Zo kan men de mens onder twee aspecten beschouwen, de aanpassing aan de omgeving en die aan zichzelf, waardoor de mens in beide gevallen tot meerdere rijpheid en stabiliteit geraakt.

J u n g heeft nu in 't centrum van zijn beschouwingen een tegenstelling geplaatst. Er zijn mensen die zich vooral aan de buitenwereld aanpassen, en anderen, die de binnenwereld als de kern van hun eigenlijke bestaan ervaren en voor alles daarmee in contact willen blijven. Deze onderscheiding blijkt fundamenteel te zijn, omdat ze bij ieder mens wel te maken is. In kritieke phasen van de ontwikkeling blijkt dit het duidelijkste.

De extraverse, de naar buiten-gekeerde, zal voor alles pogen in contact te blijven met de gewone werkelijkheid van het leven en in harmonie met

Sluiten