Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn medemens. Hij vertoont een sterke aanpassing aan de buitenwereld en is als zodanig de man van de practijk, het gezond verstand en de nuchtere levensopvatting. Zijn eigenlijke plezier en genoegen vindt hij in laatste instantie alleen dan, wanneer hij zich met de buitenwereld kan bezighouden. Hij ondergaat dan ook in sterke mate daar de invloed van en houdt altijd rekening met het oordeel van de medemens.

Men kan zeggen dat hiermee het beeld geschilderd is van een behoorlijk evenwichtig mens, die juist door zijn practische instelling weinig moeilijkheden in zijn leven zal ondervinden.

Inderdaad is dit een opvallende trek, vooral wanneer men hem vergelijkt met het introverse type, dat niet alleen steeds zoekt met eigen wezen in contact te blijven en zichzelf te zijn, maar daardoor ook gemakkelijk in een isolement geraakt dat hij moeilijk doorbreken kan. Hij gaat in de eerste plaats uit van eigen behoeften en oordeel en heeft daardoor de kans zich stug en eigenzinnig voor te doen.

De tweede onderscheiding die J u n g aanbrengt is die van de aard van de psychische functie die in het karakter overheersend is. Van der Hoop wil deze functies beschrijven in de vier vormen van instinct, intuïtie, denken en voelen. In het kort komt het hier op neer dat deze vier psychische functies alle voor een bepaald karaktertype kenmerkend zijn. De ene mens zal meer een gevoelstype zijn, de ander meer een verstandsmens. Weer een ander zal het instinct als voornaamste functie binnen zijn psychische leven bezitten, terwijl tenslotte de vierde de intuïtie als belangrijkste eigenschap vertoont.

Door elk van deze vier functies te beschouwen in verband met het extraverse of introverse type, ontstaat een indeling in 8 types. De rangschikking komt er dan zo uit te zien:

1. het extraverse instinctieve type.

2. het introverse instinctieve type.

3. het extraverse intuïtieve type.

4. het introverse intuïtieve type.

Sluiten