Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kenmerkend zijn voor de hofjesgeest, zijn meestal ook op een ernstige teleurstelling in het leven terug te brengen. Lang niet al deze mensen behoren tot de echte mismoedige psychopathen.

3. Dysthyme psychopathen

Deze persoonlijkheden lijden aan een moeilijk te verklaren wisseling in de gemoedsstemming, waardoor zij komen tot plotselinge uitbarstingen en agressieve uitingen. Zij zijn vaak prikkelbaar en nerveus in het gewone leven, maar bovendien kunnen zij maandenlang aan echte „ontstemmingen" lijden, die gekenmerkt zijn door nurksheid, zuurheid en agressiviteit. Daarbij zijn zij dan prikkelbaar en exploderen gemakkelijk. C a r p vergelijkt het met een losbarstend onweer.

Het blijft raadselachtig waardoor deze ontstemmingstoestanden ontstaan. De patiënten aan deze ziekte lijden er zelf onder en voelen, dat zij zich onmogelijk maken. Ook hun activiteit en energie lijden onder deze aanvallen.

Meestal behoren deze mensen tot de cyclothyme groep van Kretschmer. Hun cyclothymie vertoont echter een te sterke schommeling.

In contrast met hun ontstemmingen kunnen zij ook perioden vertonen van verhoogde activiteit en zeer opgeruimde stemming.

Tot zover de bespreking der afwijkende karakters en hun indeling. In een ander hoofdstuk zullen wij nog karakters ontmoeten die wij ziekelijk noemen. Dat deze karakters in vele opzichten ook psychopathische trekken vertonen, moge hier reeds gememoreerd worden.

C. ZORG VOOR AFWIJKENDE PERSOONLIJKHEDEN

Wanneer we zo de psychopathische persoonlijkheden de revue hebben laten passeren en de moeilijkheden hebben gezien, die hun abnormaliteit èn voor henzelf èn voor de gemeenschap meebrengt, gevoelen we het klemmende van de vraag

Sluiten