Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lichting a tort et a travers oogst vaak weinig succes. Wanneer men jonge kinderen, die aan het vragen gegaan zijn, meent alles in extenso te moeten vertellen, merkt men vaak tot zijn verbazing, dat ze er enkele dagen later niets meer van afweten.

K u e n k e 1 onderscheidt de gevallen in die van de „zakelijke" vragers en even zakelijke ouders, en in die van de onzakelijke vragers waar dan ook de onzakelijke opvoeders bij behoren. Bij de eersten bestaan er volgens hem geen moeilijkheden. De vraag van een dergelijk kind is even „neutraal" gesteld en bedoeld als die naar „de oorsprong of werking van electriciteit". Het kind verwacht dan ook geen lange preek over allerlei biologische en psychologische problemen, die het toch niet begrijpt. Een juist en eerlijk antwoord is voldoende. Zakelijk is hier evenmin romantisch als grof.

Onzakelijk is echter de verhouding van kind en opvoeder geworden wanneer een van beiden er zijn machtspositie mee wil versterken. Zoals bv. wanneer het kind weet de opvoeder er mee in verlegenheid te brengen of wanneer de laatste het kind met een minachtend gebaar wegstuurt, of met een: daar ben je nog veel te jong voor. Dan wordt het op zichzelf zakelijke onderwerp het slachtoffer van een machtsstrijd die tot ontsporingen aanleiding geeft. De prikkel van het verbodene dringt het kind in de richting van de schunnigheid. Het voelt zich daarna uitgestoten en minderwaardig, waardoor 't weer opnieuw zoekt naar een machtsontplooiing. Zo werkt de circulus vitiosus door. Vooral op het gebied van het geslachtsleven ziet men dit zeer veelvuldig. Dezelfde circulus vitiosus is op het gebied van de zelfbevrediging werkzaam.

Terecht zegt Kuenkel dat deze zelfbevrediging geen teken van een geslachtelijke afwijking is, of een psychopathische perversie, maar een teken van moedeloosheid. Niet de geslachtsdrift moet in de juiste banen geleid worden, maar de moed en het zelfbewustzijn van de puber moeten groeien en toenemen. Dan neemt zijn geslachtelijke functie vanzelf de zakelijk juiste vorm aan. Hij moet leren onlust te verduren, spanningen te ver-

Sluiten