Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

üik Geen groot dichter of schilder zonder deze intelligentie, in de „luchtige" zin van het woord.

Deze intelligentie heeft dan ook weinig te maken met gedegen en grondige kennis. Zij ontdoet zich daar vaak van en speelt veel liever met haar vernuft met haar inzicht in de betrekkelijkheid der waarden en der wetenschap, dan dat zij zich omhangt met de plechtstatige en zware mantel der gewichtige veelweterij.

Deze gemakkelijkheid is aangeboren, een zeer zeldzame gave, die de Fransen meer dan wij bezitten. Zij is voor de geest hetzelfde als wat de vitaliteit is voor het lichaam. Een gave uit de biotische, instinctieve sfeer. Zo het gemak waarmee een geboren wiskundige schijnbaar speelt met zijn problemen. Iemand noemde dan ook eens deze wiskundige begaafdheid een instinct. _

Wat ons hier echter voornamelijk bezighoudt, is niet dit „intelligente" in de beste zin van het woord, maar meer de lagere vormen van intellect en intelligentie. Door inzicht in deze vorm moeten wij trachten te komen tot een beter verstaan van de karaktertypen op dit gebied.

B. INTELLECT EN INTELLIGENTIE

Wat is het verschil tussen deze beide woorden? Intellect is het ingesteld zijn op denkactiviteit intelligentie is het vermogen tot uitoefenen van deze activiteit. Zo is de intellectuele mens degene die zich actief richt op geestelijke bezigheid en voornamelijk leeft in de geestelijke sfeer, onafhankelijk van de graad van zijn begaafdheid.

De intelligente mens daarentegen is hij, die goed uitgerust is voor deze activiteit, onverschillig o hij zich ervoor interesseert en er zich op richt o niet. In de intelligentie kan men daardoor verschil/ lende graden onderscheiden. Elk mens heeft een intellect, maar de graad van intelligentie is zeer

verschillend. ..

Het denken is het middel, waardoor wij jachten al datgene wat niet vanzelfsprekend is, te behee sen. Deze vanzelfsprekendheid is voor ieder mens

Sluiten