Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houdelijk in beweging en een en al activiteit. Deze activiteit is echter zeer weinig constructief. Meestal uit zij zich in driftontladingen en agressiviteit. Zij reageren wel snel, maar hun onbeheerste bewegelijkheid doet toch niet het vermoeden rijzen van een werkelijk geestelijk contact. Zij kunnen hun aandacht nergens langer dan enkele tellen op vestigen en zij dwalen voortdurend met hun aandacht van het een naar het ander. Het driftleven is zeer egocentrisch. Merkwaardigerwijze ondervinden zij een positieve lustgewaarwording bij het maken van rhythmisch-schommelende bewegingen.

C a r p wijst er op dat, samenhangend met de stoornis in de verstandelijke vermogens, als diagnostisch zeer belangrijk is aan te merken het ontbreken van de biologische angst. Het spreekvermogen is eveneens zeer gebrekkig.

Grof gezegd noemt men wel als de grens van de intelligentie-leeftijd drie jaar. Het zal echter uit de beschrijving duidelijk zijn, dat zelfs een normaal kind van één jaar in alle opzichten in ontwikkeling verder is dan deze kinderen. Het is dan ook reeds zeer vroeg te zien als een kind in de normale ontwikkeling ernstig achter blijft.

Imbecillitas

De imbecil behoort tot de middelste groep van de zwakzinnigen. Grof bepaald is het intellect van deze patiënten af te grenzen tussen de intelligentie-leeftijd van drie en van zeven jaar. De verstandelijke ontwikkeling reikt dus ook hier niet boven die van het kleine kind, ook niet als oudere man. Dat wil, schematisch gesproken, zeggen dat zij practisch niet kunnen rekenen en schrijven en dat zij niet in het minst in staat zijn voor zichzelf te zorgen en evenmin een zelfstandig oordeel over allerlei zaken hebben

De idioten moeten eigenlijk altijd in een inrichting verpleegd worden. Zij zijn niet behoorlijk thuis te verzorgen. Zij bevuilen zich voortdurend en hebben steeds verzorging nodig. De imbecillen daarentegen worden vaak nog thuis gehouden en

Sluiten