Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kant van het leven is hiervan het onvermijdelijk gevolg. Slechts diegenen die zich de weelde van een rustig leven kunnen veroorloven, neigen tot speculatie en lediggang. Voor de practische Amerikaan was dit nog niet weggelegd. De gewoonte om hard te werken heeft blijkbaar zo diep wortel geschoten, dat als een Amerikaan geen nuttig werk te doen heeft, iets hem drijft om toch zichtbaar bezig te zijn. Een toerist drukte dit zo uit: Amerika is het enige land ter wereld, waar je je schaamt, als je niets te doen hebt."

Uit de sociologische analyse van de afkomst en de werkkring van de Amerikaan is ook de typische trek van het ontbreken van vaste sociale klassen te verklaren. De democratie is hier meer een vanzelfsprekendheid dan een ideaal. Men neigt, zoals het in ieder mensenhart gegeven is, ook hier echter tot een elkaar de loef afsteken, tot een overheersen van de ander, met alle middelen. Men leze er „Babbitt" van Sinclair Lewis maar op na.

Van een gezonde democratie is er dan ook in Amerika al even weinig sprake als in de meeste andere landen. Veeleer heeft de geldmarkt de touwtjes in handen.

De geweldige vooruitgang in het land, dat tot voor kort zich als onbegrensd beschouwde, heeft bij de Amerikaan de neiging tot pochen en opsnijden sterk ontwikkeld, echter op een kinderlijker en daarom minder hinderlijke manier dan bij de Duitser.

Naarmate Amerika zich meer ontwikkelt en „ouder" wordt, naar die mate komt er ook een sterker neiging tot traditie en „cultuur" voor de dag. Tot op de dag van heden blijft Amerika echter voor de typisch geestelijk-culturele aspecten grotendeels afhankelijk van Europese impulsen.

Op het gebied van techniek en toegepaste natuurwetenschappen geeft het echter reeds nu de leiding.

Sluiten