Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer perspectieven voor degenen die dieper leven. Jung heeft veel van zijn gedachten ontleend aan de religieuze wijsheid van het oude China en de primitieve godsdiensten. Hij maakt onderscheid tussen Ego en Zelf. Om een persoonlijkheid te worden, moeten wij verlost worden van het Ego, dat egoïsme en egocentriciteit vertegenwoordigt. In de eerste helft van het leven zijn wij gedwongen ons voor dit ik in te zetten. Doch omstreeks het veertigste levensjaar dient deze strijd volstreden te zijn en moeten wij ons richten tot ons dieper Zelf en gaan luisteren wat dit ons te zeggen heeft. Het dieper zelf is het alles omvattende in ons, ons ego inbegrepen, ons lichaam, ons bewustzijn en ons onbewuste. Een derde probleem dat zich voordoet in het leven van de mens is dat van de angst. In de eerste plaats de angst voor de gemeenschap. De mens blijft dan in de spanning tussen zelfhandhaving en de drang naar gemeenschap en juist deze spanning roept de angst te voorschijn. In alle angst-situaties zal een dieper, zelf doorleefd inzicht nodig zijn om tot werkelijke bevrijding te komen. Vaak is hiertoe een dieper gaande analyse door een psychiater nodig.

Hugenholtz wijst er op, dat er een omwenteling gaande is van 't onpersoonlijke naar de „personalistische" psychologie. De mens is daarbij met zijn „ik" als zedelijk centrum der persoonlijkheid verantwoordelijk voor de totaliteit van het leven. Hierdoor is het mogelijk dieper tot de kern van het menselijk leven door te dringen.

VIII. Intellect en intelligentie

A. Inleiding. Er is verschil tussen intellect en intelligentie. Nederlanders slaan in intellectueel opzicht geen slecht figuur, maar zij missen over het algemeen de intelligentie zoals bv. de Fransen die bezitten: het luchtige,

Sluiten