is toegevoegd aan uw favorieten.

Serta romana

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ornatas armis pariter pariterque animatas,

0 fervere cum videas classem lateque vagari,

his tibi tum rebus timefactae religiones 45 effugiunt animo pavidae, mortisque timores tum vaeuum pectus lincunt curaque solutum. quod si ridicula haec ludibriaque esse videmus, re veraque metus hominum curaeque sequaces nee metuunt sonitus armorum nee fera tela, 50 audacterque inter reges rerumque potentis versantur, neque fulgorem reverentur ab auro nee clarum vestis splendorem purpureai , quid dubitas quin omni' sit haec rationi' potestas.-' omnis cum in tenebris praesertim vita laboret. 55 nam veluti pueri trepidant atque omnia caecis in tenebris metuunt, sic nos in luce timemus interdum, nilo quae sunt metuenda magis quam quae pueri in tenebris pavitant finguntque futura. hunc igitur terrorem animi tenebrasque necessest 60 non radii solis neque lucida tela diei discutiant, sed naturae species ratioque.

cientis, een spiegelgevecht leverende. — 42. ecum — equorum. 0. Het vers door 0 aangeduid wordt in de handschriften niet gevonden, doch door den grammaticus Nonius aangehaald uit Lucr. lib. II. Zoo volgt op cum, cum (41 en 0) tum, tum (44 en 46). 46. lincunt: zooals quom ongeveer van de dagen van Cicero at cum geschreven werd, zoo ook linquont (Lat. Gr. § 186 A. 1) lincunt, v»l boven vs. 42 ecum = equorum. — 51. fulgorem .. ab auro, de glans, die afstraalt van 't goud, dat de koningen en machtigen dragen — 53. Omni' .. rationi': zelfs nog ten tijde van Cicero, ofschoon die uitspraak door hem reeds subrustica genoemd wordt werd van de uitgangen us en is dikwijls de s weggelaten voor medeklinkers. Lucretius maakt van dit middel ter verkorting van den duur der eindsyllaben een vrij veelvuldig gebruik, latere dichters zelden of nooit. — omnis = omnino. — 60. Ofschoon door neque verbonden zijn de lucida tela diei = radii solis. Toch zal de dichter wel geene ijdele tautologie bedoeld hebben. In 't voorgaande vers noemde hij terrorem animi tenebrasque, waarbij op te merken valt, dat de eerste een o-evolo- is van de tweede. Daar tegenover schijnen hier chiastisch te staan: de radii solis tegenover de tenebrae en de lucida tela diei tegenover den terror (of liever dat wat den terror veroorzaakt), om hem als een vijand te verdrijven. — 61. naturae species ratioque, species het heldere en duidelijke beeld der natuur, door aandachtige aanschouwing verkregen, vgl. I, 950, de ratio, de wetenschap, de kennis van den onderlingen samenhang der verschijnselen.