Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

relata: cartae regiae, novi libri, uovi umbilici, lota rubra membrana, derecta plumbo et pumice omnia aequata. haec cura legas tu, bellus ille et urbanus a 10 Kuffpmis nnus eanriirmlens aut, fossor /C£sisL

Tnironc viHot-iir tüntnm »hhr»rrpt nc. mntat . ^

hoe quid putemus esse? qui modo scurra aut si quid hac re tersius videbatur, idem infaceto est infacetior rure,

15 simul poëmata attigit; neque idem umquam aeque est beatus ac poema eum scribit: tam gaudet in se tamque se ipse miratur. nimirum idem omnes fallimur, neque est quisquam, quem non in aliqua re 'videre Suffenum 20 possis: smis cuique attributus est error, set non videmus manticae quod in tergo est.

weer schoon gemaakt, opdat men ze opnieuw kon gebruiken. Dikwijls echter gelukte dit uitwisschen van het geschrevene niet zóó goed, of men kan het oude schrift door chemische middelen nog weer zichtbaar maken, gedeeltelijk althans. Codices rescripti van Verg. en Plaut. — 6—8. De ouden gebruikten als schrijfmateriaal papyrus (cartae') of perkament (membrana); dit laatste wegens zijn hoogeren prijs zeldzamer. Naar de dunheid en fjnheid onderscheidde men de soorten van papyrus: ten tijde van Cat. golden de cartae regiae voor de kostbaarste, later de Augusteae, naar Augustus genoemd. — 1 i_b r i = volumina. —- umbilici: aan het einde van de rol, waarom het papier gewikkeld was, bevonden zich twee platronde knoppen, iets breeder dan het volumen, wanneer het opgerold was, zoodat, wanneer het boek op tafel lag en afgerold werd, alleen de randen van deze knoppen de tafel raakten en het papier zelf niet beschadigd werd: naar hunnen vorm heetten deze knoppen umbilici, ook wel cormia. — lajUa, de handschr. hebben lo_ra, dit wordt gewoonlijk opgevat als bedoelende reepen van perkament om de rol gewikkeld, maar dat ééne rol zoo met riemen omwikkeld werd is van elders niet te bewijzen; lauta later ook in den vorm lo_t_a, prachtig, sierlijk, net. — membrana: mooie boeken werden in een enveloppe van perkament gewikkeld en dit rood gekleurd. — derecta, geliniëerd, waartoe men een looden rolletje gebruikte, langs een houten liniaal. — pumice, de puimsteen werd algemeen gebruikt om de oneffenheden en vezels van het papier of perkament af te schuren. — II. abhorret nempe ab illo bello urbanoque Suffeno. — ac mutat voor mutatur, mutatus est, zóó dikwijls bij Plautus en oudere schrijvers in 't algemeen: Lucr. I, 787. — 12. scurra, net.it-maitre. — 13. tersius, fijner, eleganter. — 18. idem, acc. van

inhoud. — 21. manticae, vergel. Phaedr. IV, 10: „Peras inposuit

Juppiter noois auas: proprns repieiam vmis pust wigum ucun,, m.c.i.o ante pectus suspendit gravem. Hac re videre nostra mala non possutnus; alii simul delinquunt, censores sumus."

Sluiten