Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

venit - inornatas dilaniata comas. cumque tuis sua iunxerunt Nemesisque priorque oscula, nee solos destituere rogos.

55 Delia desoendens „felicius" inquit „amata ^ sum tibi: vixisti, dum tuus ignis eram. cui Nemesis „quid" ait „tibi sunt mea damna dolori.

me tenuit moriens deficiente manu. si tarnen e nobis aliquid nisi nomen et umbra 60 restat, in Elysia valle Tibullus erit.

obvius huic venias, hedera iuvenalia emetus

tempora, cum Calvo, doete Gatulle, tuo. tu quoque, si falsumst temerati crimen amici, sanguinis atque animae prodige Galle tuae. 65 his comes umbra tuast. siquast modo corporis umbra, auxisti numeroa, culte Tibulle, pios. ossa quieta, precor, tuta requiescite in urna, et sit humus cineri non onerosa tuo.

EPISTULAE (HEROIDES).

PENELOPE TJLIXI.

De dichter stelt zich voor dat Penelope jaren lang na het vertrek van Odysseüf hem ee„e„ brief schrijft, waarin ze haren verlaten toestand schildert en hem bidt toch spoedig terug te keeren.

Hanc tua Penelope lento tibi mittit, Ulixe;

nil mihi rescribas, at tarnen ipse veni!

Troia iaoet certe Danais invisa puellis: vix Priamus tanti totaque Troia fuit.

deelde.- 53. priorqne.nl. Delia, zyneeerstegeliefde.-62. Calvo: f' T icinius Calvns, een dichter en vriend van Catullus. b4. ualie, vó-1 1 15 20: Gallus werd van eene samenzwering tegen Augustus beschuldigd, die hem de grootste vriendschap had bewezen (tem. amici), en maakte zelf een einde aan zijn leven (prodige UUxes

Ulixe. De Latijnsche vorm_ voor den—

(niet Ulvsses) zooais ae nanuscimncu +

scriptie den vorm met v zou verwachten, want Ulixes staat voor den \„„L..a.„„ ,»nn 'Dlvaaëvc. dien Quintil. reeds vermeldt en Grieksche

„ruften hebhen overgeleverd. - 4. tanti, zóóveel moe,te waara (a.s

Sluiten