Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. C. M. Franeken, Grieksche Rudimenta, naar Krügers Grieksche spraakleer bewerkt 2de druk f 2,25

Dr. A. Ilalheistarit, Lhomond's Urbis Romae etc 2de druk 1,90

Dr. \. Halherstadt, Oefeningen in de Latijnsche Vormleer 0,90

Dr. A. Halherstadt, De hoofdpunten der Latijnsche Spraakleer 1,40

Dr. Tj. Halhertsina, Hooger Onderwijs en Grieksche letteren 0,40

K. W. Kriiger, Grieksche Spraakleer, I. Vormleer 2,90

K. W. Kriiger, Grieksche Spraakleer, II. Syntaxis 2,90

Dr. E. Mehler, Hoofdregels der Grieksche Syntaxis 1,00

Dr. II. C. Mioliaelis, Bloemlezing van Latijnsche Prozaschrijvers 1,25

II. J. Xassan Koordewier, Isocratea in usum scholarum collegit .... 0,75 Dr. II. J. Polak, De aesthetische waardeering der Grieksche letteren voorheen

en thans 0.60

Dr. (i. J. Seliliminer, Over het gebruik van den Coniunctivus in het Latijn 0,50 J. B. Smit, C. Julii Caesaris de bello Gallico commentarii . . . (ter perse)

J. S. Speijer, Observationes et emendationes 1,50

Dr. J. J. P. Valeton, Schets der Hebreeuwsche Spraakkunst (uitverkocht) . 1,00 Dr. .). van Wageningen, Latijnsch Woordenboek op de prozaschrijvers Cicero, Caesar, Sallustius, Nepos, Livius, Curtius, Plinius minor (Epistulae), Quintilianus (liber X), Tacitus, Suetonius, Iustinus, Aurelius Victor, Eutropius en de dichters Plautus, Terentius, Lucretius, Catullus, Vergilius, Horatius,

Tibullus, Propertius, Ovidius en Phaedrus, le gedeelte pro compleet, geb. 6,90

Dr. W. (ï. van «Ier Weerd, Mixta Graeca et Latina, met register .... 0,75

Dr. J. W'oltjer, Latijnsche Grammatica 3de druk 3,90

Dr. .1. YVoltjer, Latijnsche oefeningen, le deeltje 2de druk 1,25

Dr. J. WoHjer, Latijnsche oefeningen, 2e deeltje 1,50

Dr. .1. W'oltjer, Latijnsche oefeningen, 3e deeltjo (ter perse)

Dr. .1. Woltjer, Grieksche Grammatica 3,90

Dr. .J. Woltjer, De onregelmatige Grieksche werkwoorden .... 2de druk 1,00

Div .1. Woltjer, Serta Romana 2de druk 1,90

Dr. .J. Woltjer, Oratio de summa Philologia 0,60

Dr. A. van IJsemlijk, Ovidius Elegiacus 1-25

Sluiten