Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIONS ROEM EN STERKTE,

ofte

VERKLAARING VAN DE ZEEYENENDERTIG ARTIKELEN

der

Nederlandsche Geloofsbelydenis.

vooraf gaat een

HISTORISCHBERIGT,

nopens de

BELYDENIS EN GELOOFSHERVORMING IN DE NEDERLANDEN

door

ARNOLDUS ROTTERDAM,

Bedienaar des Goddelyken Woords te Zuylen.

EERSTE DEEL.

GEBROEDERS HÜGE. Rotterdam.

1890.

Sluiten