Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met Wapenen te verdeedigen 1). Door deeze en dergelyke reedenen zyn eenige Steeden, daar de Remonstranten, de klem van Regeering in handen hadden , gaande geworden om Soldaten te werven, die noch onder Prins Maurits, noch onder de Staten zouden staan. Men noemde dit soort van Krygsvolk, met de naam van Waardgelders, veel ligt om dat zy om geld tot het voeren van Wapenen in tyden, dat men hen, zou benoodigt zyn, bewaart wierden. De werving van dit slag van Krygsvolk geschiedde te Haarlem, te Leiden, te Rotterdam, te Hoorn, te Heusden, en ook te Utrecht. Te Leiden boodt de Burgery aan, een dubbele wagt waar te nemen, onder beding dat men de Waardgelders afdanken zou. Doch de Wethouderschap wantrouwde de Burgery. Zy lieten een hout staketzei maaken tot bescherming van 't Stadhuis, waar in de Waardgelders den wagt hielden 2). Men noemde dit gebouw van balken en eyke ribben, waar van men de uitbeelding elders vindt 3) de Arminiaansche Schans. Ook werden de Burgers aldaar verpligt tot het doen van eenen nieuwen eed. Doch meer dan zes honderd Burgers, vonden zig bezwaart den zeiven te doen : Zommige van die werden van hun Burgerregt verstoken: andere in arremoede ter Stadt uitgebannen 4).

Dus zag men de scheuringen en scheidingen, als vrugten der twisten en baarmoeders van schadelyke gevolgen voor Land en Kerk met wyde schreeden voortstappen. Dit deedt de Gewesten van Gelderland, Zeeland, Friesland, Groningen, en d'Ommelanden langs paden treeden die gelegd wierden om de rust in Staat en Kerk te herstellen. Men dreef het houden eener Nationale Sinode met ernst door, en Dordrecht werdt benoemt om de plaats te zyn, daar de Kerkelyken zouden te zaamen komen. Doch eer 't daar toe kwam, beslooten d'Algemeene Staaten, de Waardgelders af te danken,

1) Van den Sande, VI, Boek, bl. 77. Baudart. IX. Boek, bl. 37, 38.

2) Van Den Sande, VI. Boek, bl. 70.

3) Gottf. Kronyk III. Deel, bl. 858. 3) Trig. IV Deel, bl. 940.

4) Baudartius Meinor. IX. Boek, bl. 82, Sande, VI. Boek, bl. 79.

Sluiten