Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen en Vorsten, die gewoon zyn te zeggen. Wy, ons, enz. Want

a. De Hebreen, gelijk ook de Oostersche volkeren, waren niet gewoon van zig zeiven in het veelvoudig getal te spreeken. Men zie de Exempelen in Abimelech, Gen. 20 : 9. Pharao, Gen. 41 : 15. Nebucadnezar. Dan. 2 : 3. Belzazar. Dan. 5 : 7. Darius. Dan. 6 : 26. Cyrus. 2 Cron. 36 : 23. en andere.

b. Aardsche Koningen spreeken wel zo als zy iets beveelen; maar nooit zegt een Koning tot zig zeiven, laat ons dit of dat doen.

c. Is 't dat Koningen en Vorsten alzo spreeken; in deeze wyze van doen hebben zy de opperste Godheid na geboost, wiens beelden zy op der aarde zyn.

Vrag. Tot wien rigt God zyn Aanspraak dan?

Antw. De Drie-Eenige God spreekt zig zeizen aanr en wekt zig op tot overleg om iets groots te scheppen, dies wy met onze Belydenis zeggen, dat 'er meer dan een Persoon in de Godheid is blykt, als de Heere zegt: Laat ons den mensche maken na onzen beelde; verder dat deeze Personen een in Weezen zyn uit de woorden, ende God schiep hem.

Vrag. Zyn deeze plaatzen genoeg, om de verborgentheid der H. Drie-Eenheid te bevestigen?

Antw. Zy zyn ons genoeg tot bewys van de meerderheid der Goddelijke Personen; hoewel ze ons niet uitdrukkelijk bepalen, hoe veel Personen in het Goddelijk Weezen zyn, waarom wy met onze Belydenis zeggen. 't Is wel waar, dat hy niet zegt hoe veel Personen dat ■'er zyn; maar 't gene voor ons wat duister is in den Ouden Testaments, dat is zeer klaar in den Nieuwen.

Vrag. Zyn 'er evenwel in het O. Testament geen plaatzen, die klaar bevestigen dat 'er drie Personen in het Goddelyk Weezen zyn?

Sluiten