is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaring der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Antw. 1. Christus de Zoone Gods, is van den Vader geboren, Psalm 2:7. De gelovige hebben hunne geboorte mede uit God, 1 Joh. 5 : 1. Een iegelyk die gelooft dat Jesus is de Christus, die is uit God gebooren.

2. Christus heeft als Zoone Gods, de Goddelijke natuure met den Vader; de geloovige zyn ook op hunne wyze, der Goddelyke natuure deelagtig geworden, 2 Petr. 1 : 4.

3. Christus is uit kragt van zyne geboorte, het beeld des Vaders, die des Vaders deugden vertoont, en zyne werken doet, Joh. 5 : 19. De wedergeboorne hebben ook Gods beeld in zig: zy ver