Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrag. Was de H. Geest ook niet werkzaam by de Scheppinge ?

Antw. Ja gewisselijk, Gen. 1 : 2. Ende de Geest Gods zweefde op de wateren.

Vrag. Hoe is dit te verstaan ?

Antw. Dit is niet te verstaan van de Wind, dewyl de Wind doe nog niet was. Maar van den H. Geest, die nevens den Vader en Zoon, de Schepper van Hemel en Aarde is, Psalm 33 : 6. Het woord Merackeplied is ontleend van het broeien der vogelen, en zegt dat de Geest in de wateren met lugt en Aard-deelen vermengt, een roering, schudding en schifting van deelen veroorzaakte, om alzo uit de onbehouwe en woeste stoffe alle byzondere Schepselen te doen voortkomen.

Vrag. Wat schiep God op den tweeden dag ?

Antw. Het Uitspanzei, Gen. 1 : 6. Ende God zeide daar zy een Uitspanzei in 't midden der wateren: ende dat make scheiding tusschen wateren ende wateren.

Vrag. Wat verstaat gy door het Uitspanzei?

Antw. Het Uitspanzei is die ruimte tusschen de Aarde en den hoogsten Hemel, 't welk God noemde Hemel, Vers 8. God noemde het üitspanzel Hemel, 't Welk verdeelt word in twee Hemelen, een Hemel des Lugts, daar de Wolken in ophangen, en een Hemel des Firmaments, waar in de Hemelsche Ligten na de onaf breekelijke order Gods, geplaatst zyn. Door welk Uitspanzei de bovenste wateren van de onderste zyn afgescheiden.

Vrag. Wat schiep God op den derden dag?

Antw. 1. De afscheid inge der benedenste wateren van het drooge gedeelte des Aardkloots; zo dat de Aarde zig droog vertoonde, en op de wateren onbe-

Sluiten