Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V R A G E.

Wat is zonde?

Antw. Ongeregtigheid, ofte afwyking van de Goddelijke Wet, 1 Joh. 3 : 4. Een iegelyk die de zonde doet, die doet ook de ongeregtigheid: want de zonde is ongeregtigheid.

Vrag. Hoe word de zonde in de H. Schrift al genaamt?

Antw. De benamingen der zonde zyn nadrukkelijk en veele. In 't Hebreeuwsch zyn deeze vier opmerkelijk. HNton Chataah zonde, beduid de afwyking van eenen regten weg, of doel dat men zig heeft voorgestelt. De gelijkenisse is ontleent van Schutters, die zig een wit daar zy op schieten zullen, voorstellen, en daar op mikken om den prys te bekomen, Rigt. 20 : 16. Job 5 : 24. pj? Gnavon ongeregtigheid, zegt in zyn eerste betekenisse krom zyn, Psalm 38 : 7. Pred. 1 : 15. en maakt dus by overdragt de zonde af, voor zo verre den Mensch daar door van de geregtigheid, die hy aan God enzynNasten schuldig is, afwykt, 2 Sam. 24 : 17. Peschang

overtredinge, betekent eigentlijk een afval, ofte afwerpinge van het jok van zynen wettigen Heere, Dan. 8 : 12,13. Immers 't stamt af van afvallen, 1 Kon. 12 : 19. En geeft de zonde te kennen, voor zo verre die is eene afwerpinge van het jok des Heeren, eene weigering van onze schuldige gehoorzaamheid aan God en zyne beveelen, Job 31 : 33. Hier mede stemt in ~no Mered, dat Esr. 4 : 12. door Rebellie, en Jos. 22 : 22. door wederspannigheid vertolkt werdt. J>sn Reschang goddeloosheid, zegt een grovere misdaad, waar door hy, die ze bedreeven heeft, hem zeiven heeft schuldig en strafwaardig verklaert in 't gerigte, zulks dat hy in een geduurige onrust is, wegens de straffe die hy zig zelf om zyn bedreeve misdaad, zeekerlijk te gemoet ziet, Spreuk. 28 : 15. Jes. 57 : 20. In 't Grieksch vind men verscheide woorden, die met de gemelde ten vollen overeenstemmen; als A'fiuQria Amartia zonde, Joh. 9 : 41. A'dixia ongeregtigheid, Luc. 13 : 27. A'vopiu Anomia onwettelyk-

Sluiten