Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die hem, in de oude talen les had gegeven en zich tot hem zeer aangetrokken gevoeld had ') betrad hij, den 23 Januari 1816, de Hieronymusschool zooals het Utrechtsch gymnasium op de Nieuwe Gracht bij de Nonnensteeg toen nog genoemd werd. 2) De rector dr. Samuel Nijhoff 3) bezat als geleerde en onderwijzer eenigen naam 4) en den bloei waarin de school op dat oogenblik verkeerde, was, meende men, hem en Dornseiffen vooral te danken. Maar bij Groen's komst was hij ziek 5) en schijnt op diens vorming daardoor van weinig invloed te zijn geweest. 6)

De beoefening der oude talen, van het Latijn vooral, was de hoofdzaak. Den ganschen schooltijd door werden die 's morgens twee uren en in de wintermaanden bovendien den geheelen namiddag onderwezen. De overige tijd werd besteed aan wiskunde, oude en nieuwe geschiedenis, aardrijkskunde en de Latijnsche en Grieksche mythologie, 's Ochtends om negenen begon en, naar gelang van het jaargetijde, zomer of winter, eindigde men om vier of vijf uren, doch Woensdags en Zaterdags, waren de leerlingen vrij.

Groote vreugde bracht, in het ouderlijk huis de tijding, dat hij, bij het openbaar examen, dat, in Augustus, stond te worden gehouden, een buitengewonen prijs zou erlangen, ) Tu sais — schreef zijne moeder — quel plaisir cela nous fait sans ceque je le te dise. Nous faisons une fête bien grande d être avec toi au moment qu'on te le donne et partager ton contentement, en niet minder hartelijk antwoordde de docter een paar dagen later: „Thans vooral lieve Willem zijn wij met onze „gedachten en wenschen bij U, daar het morgen uw geboorte-

Mevrouw Groen 20 en 25 Oct. 1815 ds. Groen 20 Oct. 1815. 2) Matricula continens nomina discipulorum Scholae Hieronymianae etc. pag. 77.

s) Geb. te Arnhem 6 July 1769 overl. te Utrecht 3 Nov. 1847. Hij werd bijgestaan door een conrector (H. Karsten) en drie praeceptoren G. Dornseiffen, J. H. Koch en J. C. Schröder.

4) Limburg Brouwer aan Groen 18 Febr. 1816. R. A.

5) Groen aan Kappeyne. R. A.

6) Nyhoff aan Groen 13 Jan. 1824 R. A.

7) Boekzaal 1816 II pag. 351.

Sluiten