Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weg bedachten wij, dat het toch wel voegzaam zou zijn van Heusde een adres in het Latijn gesteld aan te bieden. Hiertoe werd besloten. Wij kwamen vroeg te Utrecht om 's avonds het stuk op te stellen. Maar wie zou de steller zijn? Wij meenden Groen. Doch deze achtte Nauta ') aangewezen. Op hem vereenigde zich onze keuze. Van Heusde had er slechts lof over. Hij bleef te Utrecht. Doch ons bezoek liet bij hem aangename herinneringen achter. Hij zond ons op zijne beurt, een, in keurig Latijn, gestelden brief, en ieder onzer een compleet exemplaar zijner werken. Wij hadden veel op ons reisje genoten en besloten, om de veertien dagen, 's avonds beurtelings, bij een onzer samen te komen, op een broodje en een glaasje bisschop. Er was tusschen ons een gezellige band ontstaan, die wij, gedurende onzen academischen leeftijd, wilden aanhouden. Ik heb er nog menigmaal met Groen over gesproken.2)

Deze zelf schreef na zijne terugkomst:

Leide le 4 Mars 1821.

Mes chèrs Parents.

Revenu de mon ambassade je prends la plume pour vous en communiquer quelques détails. Lundi Mr. Bake ayant été informé de Bruxelles que le Roi avait nommé Mr. van Heusde, pour remplacer le professeur Borger, concerta avec Nauta Fremery3) et moi les moyens de lui communiquer le vif désir des étudiants de jouir de ses legons. II nous proposa de nommer un nombre de chacque faculté pour lui faire part de bouche du voeu général et lui remettre une lettre contenant quintessence de nos sentiments. Le lendemam cette proposition fut agrée dans une convocation Académique et Mercredi je fus nommé ainsi que mes collègues Nauta, Hoogvliet,4)

') Bavius Antonius Nauta geb. te Leeuwarden 24 April 1800 overl. te Leiden 2 July 1835 een in zijn tijd bekend litterator.

') Aanteekeningen van wijlen Mr. O. W. M. Star Numan.

3) Jacobus Petrus de Fremery geb. te Leiden 25 Febr. 1800, burgemeester en later notaris te 's Gravezande, waar hij 12 Aug. 1874 overleed.

4) Jan Marcus Hoogvliet geb. te Schiedam 6 Mei 1799 overl. 25 July 1835 rector te Bommel en te Delft.

Sluiten