Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

z G,ij Haas?cï bibii°-

abeeds gelezen heb, heef, justin: zijn „„de,schrille P«f,den

v T'sTo " tV" P'a° lee'e" H<*= de volmacht

van V aan Tnbomaan gegeven mei gezonden begrippen

i i / ' en Junsprudentie zijn overeen te brenaen

Nie, ,en o„,ech,e béwee,, Co, oM ™

zt EvenwelTs L, V'" ^ The°d°8: —,aanbj zij- Evenwel is het uw plan niet om een Elogium te schriiven

nt *• op he, kwade en goede beide opLdJaammZ.'

JZhlU"T aa° de °'"f.'?ndl8ll'den maar d« omstandigheden Ci ook mooiTrj1, bl"f n0g "" 'aa' hi« «» <"''<= «of

wLdtw3 andelM Z" ^ UW= d"bbek 2) ïïr. Hot::; ™ r

— 1590). " Cen der meest geleerde juristen zijner eeuw (1524

4) Onleesbaar"'6 eD"Cleand°- * * Prade^um. qui in digestis referuntur.

5) Jacobus Gothofredus 1587 IrfW? J. L j

Theodosianus waaraan hij dertig jaren arbeidde"06"1 6 COmment!ltor Tan deI> Codex

I

Sluiten