Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/ § 1.

/ § 2.

/ § 3.

§ 4.

/

§ 5.

§ 6.

INHOUDSOPGAVE.

INLEIDING.

STRAFRECHT EN STRAFRECHTSWETENSCHAP IN HET ALGEMEEN.*'

Blz.

Begrip van het strafrecht.

Onderscheidingen van „Strafrecht"; objectief en subjectief strafrecht (1); materieel en formeel strafrecht (2); strafrecht als ordening van het sociale leven (3) 1

De wetenschap van het strafrecht.

Het begrip der strafrechtswetenschap (1); Strafrecht en Strafrechtswetenschap (2) 3

De criminologie en hare onderscheiding van de strafrechtswetenschap.

Verschil tusschen de criminologie en de strafrechtswetenschap (1 en 2); de logische prioriteit der strafrechtswetenschap ten aanzien van de criminologie (3); verdeeling der criminologie (4); de strafrechtswetenschap geen deel der criminologie (5) 4

Taak van dit „leerboek van het Nederlandsche Strafrecht".

Alleen het (Nederlandsche) strafrecht is voorwerp (1); de systematische plaats der geschiedenis van het strafrecht en zijn wetenschap, van de critiek, en van de strafrechtstheorie (2);

alleen he1. materieele strafrecht (voor zooveel het algemeene deel betreft) en het straftoepassingsrecht worden behandeld (3) 8

Literatuur 10

HET ALGEM EEN DEEL.

EERSTE GEDEELTE.

HET MATERIEfeLE STRAFRECHT.

EERSTE AFDEELINQ.

HET OBJECTIEVE STRAFRECHT.

Karakter en elementen der strafwet.

Strafwet in ruimen en in engeren zin (1); norma agendi en strafwet (2); leer van Binding (3); adressaat der strafrechtsnormen (4); norm en sanctie bij Simons (5);

Sluiten