Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 74. Afdoening buiten proces.

De regeling in het algemeen (1); vereischten (2); afdoening buiten proces (submissie) en transactie (3); de bezwaren tegen transactie (4); transactie en andere daarop gelijkende instituten (5) 443

§ 75. Gratie.

Hei karakter der gratie (1); de uitoefening van het gratierecht (2 en 3); of gratie ongevraagd, kan verleend (4); de omvang der straf, waarvoor gratie wordt verleend (5); amnestie en abolitie (6); massale gratieverleening (7) .... 445

§ 76. Het gezag van het rechterlijk gewijsde.

Art. 68 (1); karakter en omvang (2); art. 68, lid 2 (3); wat onder „hetzelfde feit" te verstaan is (4); het beginsel der auctoritas rei judicatae (5) ö 447

§ 77. De verjaring.

De grond der verjaring (1); duur van den termijn voor de verjaring van het recht tot strafvordering (2); begin dezer termijnen (3); duur van den termijn voor de verjaring van het ïecht tot uitvoering van de straf (4); begin van dezen termijn (5); schorsing en stuiting (6); gevolgen der schorsing en stuiting (7); de regeling van art. 77, lid 4 (8); de systematische plaats van de regeling „der verjaring (9) 452

§ 78. De klacht.

Karakter van de klacht (1); klachtdelicten (2); absolute

en relatieve klachtdelicten, belang dezer onderscheiding (3)-

de klachtgerechtigde (4); termijn (5); vereischten voor dé

geldigheid (6); intrekking der klacht (7); gevolgen van het

indienen der klacht (8); klachtovertredingen (9) . 455

TWEEDE GEDEELTE.

VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE TOEPASSELIJKHEID VAN HET STRAFRECHT.

§ 79. Inleiding.

Collisie van strafrechtsordeningen (1); karakter van het strafrechtstoepassingsrecht (2); art. 5 20 en 68, lid 2 Sr. (3);

karakter van het internationaal strafrecht (4); wanneer een collisie in abstracto mogelijk is (5); rijkswet en plaatselijke wetgever (6) . 460

§ 80. Intertemporeel strafrecht.

Karakter en strekking (1); beginsel van art. 1, lid 2 Sr (2); verandering in de wetgeving (3); de voor den verdachte meest gunstige bepalingen (4); welk tijdstip voor de beoordeeling hiervan in aanmerking komt (5) 454

Sluiten