Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mav er (M. E.), t.a.p.: Der Allgemeine Teil des Deutschen Strafrechts, Lehrbuch, 1915, verschenen in Bibliothek der Kriminalistifc, als Bd. II.

Meyer-Allfeld, t.a.p.: Lehrbuch des Deutschen Strafrechts von A11 f e 1 d; 8e druk van het door „Meyer begrundete Lehrbuch", 1922.

M. v. T., t.a.p.: Memorie van Toelichting.

N. J.: Nederlandsche Jurisprudentie met Register, volgens Kaartsysteem.

Noyon, t.a.p.: Het Wetboek van Strafrecht verklaard, 3« druk, 3 deelen, 1914, het supplement verscheen in 1916.

R M tap.: Rechtsgeleerd Magazijn, Tijdschrift onder redactie van

K' ' ' 'P Star Busman, Scheltema, Molen¬

graaf f.

Roux, t.a.p., Cours de Droit Pénal et de Procédure Pénale, 1920.

Sim ons t.a.p.: Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht, 1" druk, Dl. I, 1921, Dl. II, 1923.

Smidt t.a.p.: Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, door Mr. H. J. Smidt. Tweede druk, herzien door Mr. J. W. Smidt. Deel IV en V van deze druk bewerkt door Mr. E. A. Smidt.

Ver el Darst, t.a.p.: Vergleichende Darstellung des deutschen und auBerdeutschen Strafrechts. Vorarbeiten zur deutschen Strafrechtsreform 1905; Algemeiner Teil (Alg. T.) en Besonderer Teil (Bes. T.).

Vi dal-Mag n ol t.a.p.: Cours de Droit Criminel et de Science Penitentiaire, 6e druk bewerkt door Mag nol, fascicule, 1921.

w : Weekblad van het recht.

Wachenfeld, t.a.p.: Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 1914.

7eitschrift, t.a.p.: Zeitschrift für die gesammte Strafrechtswissenschaft, gegrundet von von L i s z t und Docho« herausgegeben von von Lilienthal, K o h rausch, Delaquis und Feisenberger.

Sluiten