Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewijzigd bij de wetten van 4 December 1920, Stbl. 858 en 11 November 1921, Stbl. 1167. De gewijzigde text is afgekondigd bij K. B. van 20 December 1921, Stbl. 1366. Zie de art. 21 en 22.

De Armenwet van 27 April 1912, Stbl. 165, tot regeling van het Armbestuur. Zie art. 78—81.

De Vogelwet 1912 van 23 September 1912, Stbl. 303, houdende bepalingen tot bescherming van in het 'wild levende vogels, gewijzigd bij de wet van 2 Juli 1923, .Stbl. 331. Zie art. 3.6—42, 46.

De Auteurswet van 23 September 1912, Stbl. 308, houdende nieuwe regeling van het auteursrecht, gewijzigd bij de wetten van 16 October 1914, Stbl. 489, 29 October 1915, Stbl. 446, 15 December 1917, Stbl. 702. Zie art. 31—36.

De wet van 7 April 1913, Stbl. 123, op de Grootboeken der Nationale Schuld, gewijzigd bij de wet van 12 November 1921, Stbl. 1176. Zie art. 82.

De wet van 28 April 1913, Stbl. 167, houdende wijziging van de wet van 24 Juni 1876, Stbl. 117, tot regeling van de voorwaarden ter verkrijging der afzonderlijke bevoegdheid tot uitoefening der tandheelkunst en van de uitoefening dier kunst (reeds gewijzigd bij de wetten van 25 December 1878, Stbl. 222, 15 April 1886, Stbl. 64, 21 Juni 1901, Stbl. 157 („Gezondheidswet"). Gewijzigd bij wetten van 27 November 1919, Stbl. 784, 24 November 1922, Stbl. 613. Zie art. 9.

De wet van 5 Juni 1913, Stbl. 203, tot regeling der Arbeidersziekteverzekering (Radenwet), gewijzigd bij wetten van 11 April 1919, Stbl. 165, 27 September 1920, Stbl. 754, 5 Mei 1922, Stbl. 240, 19 Mei 1922, Stbl. 353, 5 Mei 1923, Stbl. 187. Zie art. 91—93.

De wet van 5 Juni 1913, Stbl. 204, tot regeling der Arbeidersziekteverzekering (Ziektewet). Zie art. 148—156. De inwerkingtreding dezer wet is nog niet vastgesteld.

De wet van 5 Juni 1913, Stbl. 205, tot verzekering van arbeiders tegen geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom (Invaliditeitswet), gewijzigd bij de wetten van 21 Maart 1919, Stbl. 128, 1 November 1919, Stbl. 623, 4 December 1Q20, Stbl. 850, 24 December 1922, Stbl. 196. Zie art. 380—396, 398, 399, 403, 404, 406.

De wet van 22 Juni 1914, Stbl. 262, houdende bepalingen tot bescherming van in het wild levende nuttige dieren (Nuttige Dierenwet 1914). Zie art. 1, 4, 5, 8, 12, 13.

De wet van 16 October 1914, Stbl. 486, houdende bepalingen in

Sluiten