Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het belang van de personen, werkzaam bij het laden en lossen van zeeschepen (Stuwadoorswet), gewijzigd bij de wet van 4 December 1920, Stbl. 862. Zie art. 20, 24, 25.

De wet van 9 Juli 1915, Stbl. 314, wijzigende de wet van 26 April 1884, Stbl. 80, houdende buitengewone maatregelen tot afwending van eenige besmettelijke ziekten en tot wering harer uitbreiding en gevolgen (reeds gewijzigd bij de wetten van 20 Juli 1884, Stbl. 164, 15 April 1886, Stbl. 64), nader gewijzigd bij de wet van 31 December 1920, Stbl. 954. Zie art. 1, 2, 3, \

De wet van 31 Juli 1915, Stbl. 346, wijzigende de wet van 28 Maart 1877, Stbl. 35, tot wering van besmetting door uit zee aankomende schepen (reeds gewijzigd bij wetten van 15 April 1886, Stbl. 64, 8 April 1893, Stbl. 63). Nader gewijzigd bij de wet van 27 November 1919, Stbl. 784 en 24 Maart 1922, Stbl. 135. Zie art. 18, 19.

De wet van 2 Maart 1916, Stbl. 95, houdende verbodsbepalingen betreffende het bereiden van alcoholische vloeistoffen. Zie art. 2, 3.

De wet van 28 April 1916, Stbl. 175, houdende voorzieningen ten behoeve der statistiek van den in-, uit- en doorvoer. Zie art. 6—9.

De wet van 23 Mei 1917, Stbl. 436, tot het stellen van waarborgen, dat buitenlandsche verzekeraars de hun bij de Successiewet opgelegde verplichtingen zullen nakomen. Zie art. 7.

De wet van 1 December 1917, Stbl. 665, houdende maatregelen tot het verkrijgen van een juiste Statistiek van voortbrenging en verbruik. Zie art. 5.

De wet van 15 December 1917, Stbl. 700, tot regeling van het Hooger Landbouw en Hooger Veeartsenijkundig Onderwijs, gewijzigd bij de wetten van 3 Juni 1918, Stbl. 325 en 29 December 1922 Stbl. 749, 17 Juli 1923, Stbl. 364. Zie art. 31.

De wet van 15 December 1917, Stbl. 703, houdende voorschriften omtrent aanleg en instandhouding van spoorwegen, waarop uitsluitend met beperkte snelheid wordt vervoerd, op wegen niet onder beheer van het Rijk. Zie art. 8.

De Mollen-, Egels- en Kikvorschenwet, van 15 December 1917, Stbl. 706, houdende bepalingen tot bescherming van mollen, egels en kikvorschen, aangevuld bij de wet van 7 Juni 1919, Stbl. 290. Zie art. 6.

De wet van 23 Februari 1918, Stbl. 124, tot instelling van een centraal ie sta me ntenre gister. Zie art. 5v..

De wet van 23 Februari 1918, Stbl. 133, houdende bepalingen,

Sluiten