is toegevoegd aan uw favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht chez Jean Berewout, et Fran^ois Borsaler, Compagnons de Canin, Anno 1619 (K. B. 2849).

Behalve de verschillende drukken van datzelfde jaar bij Canin, die slechts zeer weinig verschillen (zie T. 1601 —1603 ; v. d. W. 1655 en K. B. 2846 — 2847) heeft men nog eene in spelling ietwat afwijkende uitgave bij Jan Lenaertsz. Berewout, ende zijne Medestanders, Dordrecht 1619 (v. d. W. 1656) en eene zonder naam van drukker en plaats (K. B. 2848).

Dit zijn de oorspronkelijke drukken. De vertalingen zijn:

d. The Ivdgement of the Nationall Synode of the Reformed Belgique Churches . . . Englished of the Latine Copie, London, Printed by John Bill, 1619 (K. B. 2850).

e. Vrtheil dess Synodi Nationalis Der reformierten Kirchen in den vereinigten Niederlanden, Gehalten in Dordrecht im Jahre 1618 vnd 1619. Auss dem Lateinischen vnd Niderlandischen ins Hochteusche treulich vbersetzt. Getruckt im Jahr Christi 1620 (z. n. v. pl. en dr.) Dit exemplaar, in geen der bekende pamfl. verz. vermeld, bevindt zich in het bezit van Prof. Rutgers.

3. de Geloofsbelijdenis, door de Synode gerevideerd en op haren last uitgegeven :

a. Belyde?iisse Des Gheloofs Der Ghereformeerde Kercken in Nederlandt. Ouerghesien in de Synode Nationael laetst ghehouden tot Dordrecht, Ende uyt last desselven uytghegeven. Tot Dordrecht 1619, By Fransoys Borsaler ende Nicolaes Vincenten, Medestanders van Isaac Jansz. Canin (K. B. 2851 en 2852). Ook van deze Geloofsbelijdenis verschenen in 1619 meerdere drukken, die onderling verschillen.

b. Confession de Foy Des Eglises Reformées du Pays-Bas. Reveüe au dernier Synode National de Dordrecht. Uitgeg. bij denzelfden, 1619 (K. B. 2853; de noot: Fransche vertaling is onjuist). In 1669 werd op last der Waalsche Synode de gerevideerde tekst der Fr. Conf. nogmaals gedrukt door J. Hulsius met daarnaast de oude tekst der Fransche Confessie, onder den titel: La Confession de Foy des Eglises Reformées des Païs-Bas, représentée en deux Colonnes. Hiervan verschenen meerdere herdrukken (bijv. in 1726, 1769).