is toegevoegd aan je favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enkele monographieën over zaken, die op de Synode behandeld zijn.

Onder de biographieën verdient de eereplaats:

1. H. Edema van der Tuuk, Johannes Bogerman, 1868, die in hoofdstuk IX „Bogerman als voorzitter der dortsche sinode" een der beste studies over de Synode leverde.

2. De overige biographieën, zooals H. W. Tydeman, Caspar Sibelius (Godgeleerde Bijdragen, Deel XXIII, 2e St. 1849); J. Borsius, Hermannus Faukelius (Ned. Archief voor Kerk. Gesch., IV, p. 183 en v.v.) en Antonius Walaeus (Ned. Archief, VIII, p. 1 en v.v.); G. D. J. Schotel, Jean Diodati, 1844; Dr. A. C. Duker, G. Voetius, 1893 ; Dr. J. D. de Lind van Wyngaarden, Antonius Walaeus, 1891 ; Dr. H. W. Ter Haar, J. Trigland, 1891; Dr. H. Visser, G. Amesius, 1894, bevatten weinig of niets over de Dordtsche Synode *).

Over de buitenlandsche leden en hun aandeel aan de Synode heeft men de volgende opstellen:

3. Een verhandeling over den Berner afgevaardigde Marx Rütimeijer door Dr. Trechsel in het Berner Taschenbuch, 1868 2).

4. Een opstel over de Bremer afgevaardigden van Dr. J. F. Iken in het Bremisches Jahrbuch, X, p. 11 en v.v. a).

5. Over M. Georg Fabricius, hanauischer Abgeordneter auf der Dordrechter Synode, een opstel van F. W. Cuno in de Reform. Kirchenzeitung van 1882, N°. 30, 31, 32.

Onder de monographieën noem ik op :

6. Mr. J. J. Bergsma, De Commissariispoliticis sive1 delegatis summi imperii adsynodos ecclesiae reformatae in nostrapatna, 1857.

7. Dr. A. Kuyper, De Leidsche Professoren en de Executeurs der Dordtsche Nalatenschap, 1879.

8. Dr. J. J. van Toornenbergen, Hoe een deel der Dordtsche nalatenschap verzaakt werd, 1879.

9. Dr. A. Kuyper, De Revisie der Revisielegende, 1879.

*) Onder het afdrukken van dit werk kwam uit een uitnemende biographie van Festus Hommius, den scriba der Synode, door Dr. P. J. Wyminga ; en eene studie over Johannes Maccovius is van A. Kuyper Jr. weldra te verwachten.

9) Deze beide worden vermeld door Chr. Sepp, Bibl. der Ned. Kerkgeschp. 311 •