is toegevoegd aan uw favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12. Tronchini animadversiones ad Theses Episcopij privatas, fol. 11.

13. De tolerandis Doctorum erroribus, iudicium Helvetiorum, pag. 2.

14. Monita quaedam Palatinorum, pag. 2.

15. Monita quaedam Hassiacorum, pag. 2.

16. Acta in causa Maccovij, foliis 54, scriptis et non scriptis.

VOLVMEN IV, SIGNATVM

LITERA D, QUO CONTINENTUR :

1. Explicatio sententiae Remonstrant, de 3e et 4e Articulis, pag. 64, cum epistola praefixa, pag. 2.

2. Declaratio sententiae Remonstrant, circa 5um Articul., pag. 52.

VOLVMEN V, SIGNATVM

LITERA E, QUO CONTINENTUR :

1. Defensio Sententiae Remonstrant, circa Primum, dePraedestinationis Decreto, articulum, pag. 373, praemissa praefatione, pag. 6.

2. Declaratio Sententiae Remonstrant, circa Secundum, de Vniversalitate meriti mortis Christi, articulum, pag. 28.

VOLVMEN VI, SIGNATVM

LITERA F, QUO CONTINENTUR :

Defensio Sententiae Remonstrant, circa Secundum Articul. de

Vniversalitate Redemptionis, pag. 156.

VOLVMEN VII, NOTATVM

LITERA G, QUO CONTINENTUR :

1. Defensio sententiae Remonstrant, circa Quartum, de modo operationis Gratiae, Articulum, pag. 278. Praemissa epistola, pag. 4.

2. Jtem, circa Quintum Articulum, pag. 248.

Duo

VOLVMINA VIII ET IX,

SIGNATA LITERIS H ET I, QUIBUS CONTINENTUR : 'AmypxCpx superiorum trium voluminum signatorum literis E, F, G.