is toegevoegd aan uw favorieten.

De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden, naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Regenten van de Colleges, zie onderteekeningsformulier.

Remonstranten, hun verweerschriften op de Dordtsche Synode, blz. 2, 40, 503, 506, 508, 509; — hun aanteekeningen tijdens de Synode, blz. 9, 10; — hun strijdschriften tegen de Synode, blz. 18, 19, 21, 22, 24, 25 ; — gravamina tegen hen, blz. 423, 424,435,436,437,438,439,451, 452 "> — ^ijn zij terecht veroordeeld, blz. 36. Zie voorts, Catechismus, Confessie, Hoornsche en Kamper tuchtzaak.

Revisores der Acta, hun benoeming, blz. 39, 270, 281, 282, 283; — hun vergaderingen, blz. 40—45, 489, 490, 491, 492, 493, 494» 495 » — hun zorg voor de autographa, blz. 57—61, — hun zorg voor de liturgie, blz. 404, 409.

Roomschen, hun pamfletten tegen de Synode, blz. 22, 23; — wering der Papen, monniken, Jezuïeten, blz. 268, 281, 291, 421, 432, 445, 447, 464, 471 ; — paapsche superstitiën, blz. 268,269,281,305,423, 426,445,453,456,465,467,470; — disputatie hun aan te bieden, blz. 433, 467 ; — in hoeverre is de Roomsche Kerk nog een Christelijke Kerk, blz. 430. Zie voorts Doop.

Sabbath, profanatiën, blz. 150, 166, 171, 180, 268, 269, 291, 281, 305, 426, 441, 445' 453> 456» 4">7, 469; — geschil over den Sabbath, blz. 43, 171, 172, 180—186, 190—193, 302.

Scholen, Triviale en Latijnsche, blz. 149, 160, 165, 166, 170, 171, 179, 265, 26b, 280, 290, 302, 30b, 422, 431, 432, 435, 445, 446, 457, 463, 464, 465, 469.

Synode (particuliere) gedeputeerden, blz. 119, 120, 122, 127, 128, 301, 422, 465 ; — bij examen van predikanten, blz. 146; — correspondentie tusschen de Synoden, blz.

122, 123, 128, 129, 301, 432, 466.

Synode (generaal) geregeld saam te komen, blz. 443 ; — gedeputeerden, blz. 428 ; — gezag, blz. 446, 459.

Synode (van Dordt), bibliographie, blz. 1—36; — afbeeldingen, blz. 12,13,14; — gebouw, blz. 35; — wijze van werken, blz. 102—105; — voorbereiding blz. 3, 20. Zie voorts Acta, Acta Contracta, Afgevaardigden, Autographa, Commissarissen, Generale Staten, Gravamina, Nahandelingen, Post-Acta en Revisores.

Tucht, strenger handhaving der tucht, blz. I24> 135. !49> 165, 301, 434, 514; — over Rem. pred., ouderl., diakenen en gemeenteleden, blz. 436, 437, 438, 446, 466, 514; — over bepaalde gevallen, blz. 422, 429, 431, 434, 437, 451,455, 4^5 ! — openbare schuldbelijdenis, blz. 436» 437. 452, 468 ; — formulier van excommunicatie en wederopneming, blz. 284, 399' 4°°, 402, 403, 405, 408.

Universiteiten, Reformatie der, blz. 149, 150, 167, ib8, 169, 170, 175, 176, 177, 178, 2^5, 280, 290, 302, 305, 306, 419, 423, 424, 435, 463, 466, 468, 469, 484, 485, 488, 514.

Utrecht, hulp aan de Utr. Synode, blz. 206, 207, 208. Zie voorts Classis.

Visitatores, blz. 119, 121, 125, 126' 127, 149, 301, 422, 429, 465.

Visitatie van boeken zie Boekencensuur.

Wederdoopers, blz. 118,291, 434,435, 439, 442, 446, 447, 453, 467, 470. Zie Doop.

Zending, blz. 150, 166, 184, 267, 280, 290,302,437,443,463,468,469.

Ziekentroosters, blz. 231, 247,431 432.