is toegevoegd aan je favorieten.

Paedagogische beginselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te voegen.

23 Wanneer wij deze eischen op zichzelye beschouwen zijn er

der opvoeding van onmiskenbare beteka.au g ^ ^ ^ ^

kunnen er licht over versprei en, verschillende toestanden

hPt 7ie1eleven van het kind met zijne verscnmenue

richten, daarin vaardigheid verkrijg , aantoonen, dat

^"Serwii S"op gliiktvot kunnen

SSBSSggssS

tuigen niet boven mate ingespannen en de hersens n

moeten worden, dat niet ieder vak gelijk: n. maar het_eene me^

worden, dat de inricht g schoolartsen in vele

verbetering behoeft, dat de aansteii, g ^ ^ aigemeen

ï=-SrisrrKEsr:

5=SSiSs.-.-»ï»