is toegevoegd aan uw favorieten.

Paedagogische beginselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

II. HET DOEL DER OPVOEDING.

6. Het doel der opvoeding bij de volken der Oudheid.

a. Bij de Oostersche volken 22

bij de Assyriërs, Babyloniërs, Perzen en Egyptenaren

bij de Indiërs.

bij Chineezen en Japanneezen.

b. Bij de Grieken 23

bij de Romeinen.

7. Het doel der opvoeding bij Israël.

a. Die opvoeding was nationaal 24

b. Die opvoeding was religieus 25

c. Die opvoeding was theocratisch 25

8. Het doel der opvoeding in het Christendom.

a. Beteekenis van de komst van Christus in het vleesch . . 25

b. De inhoud van het Evangelie biedt een vast fundament, waarop de opvoeding kan rusten 26

c. In het Christendom ligt het middel tot concentratie van

alle opvoeding en onderwijs 27

d. Door het Evangelie bereikt men het ware doel der opvoeding, 2 Tim. 3 : 17 28

9. Het doel der opvoeding bij het Ascetisme.

a. Invloed van judaïsme en paganisme 29

b. Ontstaan der kloosters 29

c. In de Roomsche Kerk (ascetisme) 30

d. In de Protestantsche Kerk; anabaptisme, piëtisme, methodisme, enz 30

10. Het doel der opvoeding bij het Humanisme.

a. Wat het humanisme beoogt 30

b. Het intellectualistisch humanisme (aristocratisch) ... 31

c. Het ethisch humanisme (democratisch) 31

d. Het gevaarlijke van het humanisme 31, 101

11 en 12. Het doel der opvoeding bij het Realisme.

a. De beteekenis van het woord realisme 32

b. Realisme, Reformatie, Renaissance 32

c. Invloed van ontdekkingen, uitvindingen 32

d. Bacon en Cartesius 34

. r e. Invloed op de opvoeding 35

ƒ. Een ander doel wordt aan de opvoeding gesteld ... 36, 97

13. Het doel der opvoeding bij de Reform-paedagogen.

a. Wat de Reform-paedagogen beoogen 38

b. Ontevredenheid over den bestaanden toestand op 't gebied

van school en onderwijs 38

c. Idem over de huiselijke opvoeding 39

d. Een radicale hervorming noodig 39