is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote denkers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Karl Robert eduard von hartmann werd den 2$en Februari 1842 te Berlijn geboren. Zijn vader, die veel tot de ontwikkeling van zijn begaafden zoon bijdroeg, was kapitein bij de artillerie. Zes jaren oud, met Paschen van het jaar 1848, werd hartmann, drie klassen overspringend, in de koninklijke seminarium-school te Berlijn opgenomen. Veel had de familie in dat jaar te lijden van de onrust door de revolutie teweeg gebracht. Op de seminarium-school bleek de onafhankelijke geest van den knaap, zoodat hij, tien jaren oud, reeds nadacht over avondmaals-leer, kinderdoop, onsterfelijkheid. Toen hij met Paschen 1852 op het gymnasium Friedrich-Werder kwam, vervreemdde hij zijne medescholieren door zijn vrijdenkerij (en hun naijver) van zich. In zijn eerste schooljaren trokken bovenal mathematica (vanwege hare wijsgeerige beteekenis) en physica hem aan. Ook voor muziek, compositie, teekenen en schilderen bleek hij groote gaven te bezitten. Zestien jaar oud, verliet Hartmann, in den herfst van 1858, het gymnasium. De school had hem inde laatste jaren de studie zoo tegen gemaakt, dat hij in militairen dienst trad, met den wensch, daar naast strenge orde tevens gelegenheid tot vrije studie te mogen vinden. Zijn dienst-tijd heeft Hartmann steeds als een zegen beschouwd, aangezien hij aldus het volle menschenleven beter leerde kennen dan gewoonlijk voor den student mogelijk is. Den eersten October 1858 werd hij in het garde-regiment der artillerie te Berlijn