is toegevoegd aan je favorieten.

Groote denkers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29

tralisatie is de zwaarte (lichaam), de band der bezieling is het licht, de copula van beide is de levende materie, de levensbron der natuur. „Das Dunkel der Schwere und der Glanz des Lichtwesens bringen erst zusammen den schonen Schein des Lebens hervor .

Omtrent de ware natuur- en geestes-philosofie getuigt SCHELLING dan ergens: „Zoo iemand tot u zeggen zal: hier is ze of daar, zoo geloof hem niet. Als zij tot u zeggen : zie, zij is in de woestijn, ga niet daarnaar uit; zie, zij is in de letter of het woord, zoo geloof hem niet". Deze philosofie toch is niet afgetrokken, noch ook slechts hier of daar, maar zij is oneindig leven en geest. (1, 7> 245"47)-

Aangaande den waren wijze (hetzij hij zichzelf daarmede bedoelt of een ander) getuigt SCHELLING: ein unterirdischer Mensch, in dem das Wissen substantiell und zum Sein geworden ist, wie in den Metallen Klang und Licht zu gediegener Masse. Dieser erkennt nicht, sondern ist eine lebendige stets beweglicbe und vollstandige Persönlichkeit des Erkennens. Einer steht allein auf dem Berge, wie er sagt, von wo er nur ferne hinblickt ins gelobte Land, und wo er sich begraben lassen will van Gott dem Herrn' (I, 7> 247)-

De wijsbegeerte heeft dus volgens SCHELLING een grootsche taak. Ze gaat niet (naar den waan van den alledagsman) op in afgetrokken speculatie, maar ze drijft den mensch voort met den gewijden hartstocht der werkelijkheid.

Want deze werkelijkheid, het heelal, ritselt van Goddelijke kracht en glanst van Goddelijke gedachte. Eenheid, identiteit of indifferentie (al naar gelang dat SCHELLING ze benoemt) in de tweeheid, de dualiteit of de dupliciteit, dat is de universeele grondwet, waaruit het schepsel leeft en sterft.

Gelijk wij nu reeds opmerkten, gaat de natuur-philosofie uit van de objectieve wereld en vraagt: hoe komt de natuur tot intelligentie f De geestes-philosofie daarentegen vangt aan bij deze laatste gelijk zij zich bewust in den menschelijken geest openbaart en leidt dan omgekeerd de objectieve wereld af uit dit subject. Hier hebben we dus het probleem: