is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkboek ter herinnering aan het overlijden van Dr. A. Kuyper en de sprake die daarbij uit de pers voortkwam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een tijdlang voorzitter was van den Nederlandschen Journalistenkring en die zelf als journalist, zoo al, dan slechts door zéér weinigen werd overtroffen. Sommige artikelen bevatten meer dan bloot formeele hulde; verraden warmte en genegenheid; doen gevoelen dat het oog is geopend voor het machtige van Kuypers levenswerk, voor de beteekenis van dat werk voor gansch ons volk.

En inderdaad; Dr. Kuyper, hoe scherp belijnd en hoe strijdvaardig hij moge geweest zijn, behoorde niet uitsluitend aan ééne partij of aan ééne richting, maar aan geheel Nederland, waarvan hij de geschiedenis bewonderde, het volk liefhad en de taal doorvoelde als weinigen.

In huidebieding aan dezen grooten Vaderlander heeft zich een groot deel van de Nederlandsche pers een oogenblik één getoond; en zoo kan dit Gedenkboek, de veelheid der uitingen samenvattend, zelf zijn de vertolking van eene nationale gedachte.

Achtend,

Uw dienstwillige, A. W. F. IDENBURG.