is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkboek ter herinnering aan het overlijden van Dr. A. Kuyper en de sprake die daarbij uit de pers voortkwam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich begaf, en het eene boek na het andere de wereld inzond, wat Dr. Kuyper in het algemeen als geleerde geweest is, en ook als stichtelijk schrijver in De Heraut voor 't volk was, -hoe hij meer dan 2000 meditaties schreef, die meestal juweelen waren, parelen van blijvende waarde — zie alle deze dingen, zijn ze niet geschreven in het reeds genoemd werk van Ds. W. F. A. Winckel? Een boek dat nu voor ons nog zooveel meer waarde krijgt. Lees en herlees daar van zijn verkeer onder de vromen in Beesd af tot Kuyper „de man der antithese" toe, en ge zult met hem en met ons instemmen dat Dr. Kuyper was voor het Christenvolk een „wagen Israëls en zijne ruiteren."

Koning Lodewijk Napoleon, die tijdens Napoleons regeering tot Koning over Holland aangesteld was, zeide eens vol bewondering van Bilderdijk „unus ille vir". Dat is „die eene man", dat wil zeggen die eene man was het die in Holland boven allen als een toren uitstak, alleen een beginsel, een geheel terrein, een geheele wereld-beschouwing vertegenwoordigde, alleen den strijd streed, een eenig man was rondom. Dat zeggen we met dank aan God, hier van Bilderdijks grooten zoon: Unus ille vir, een eenig man!

Soli Deo Gloria!

God' alleen er van de eer!

(Dr. J.) VAN LONKHUYZEN.

„Pester Lloyd" 10 Nov. 1920.

DAS ABLEBEN DES HOLLANDISCHEN STAATSMINISTERS Dr. KUYPER.

Durch den im Morgenblatte gemeldeten Heimganig des gewesenen hollandischen Staatsministers Dr. Abraham Kuyper hat auch Ungarn einen schmerzlichen Verlust erlitten. Dr. Kuyper hat sich stets als warmherziger, ireuer Freund Ungarns bewahrt, und auch wahrend des Weltkrieges entzog er seine Sympathien nicht den arg bedrangten Das Ableben des hollandischen Staatsministers Dr. Kuyper. Durch den im Morgenblatte gemeldeten Heimgang des gewesenen hollandischen Staatsministers Dr. Abraham Kuyper hat auch Ungarn einen schmerzlichen Verlust erlitten. Dr. Kuyper hat sich stets als warmherziger, treuer Freund Ungarns bewahrt, und auch wahrend des Weltkrieges entzog er seine Sympathien nicht den arg bedrangten Mittelmachten. Seine Leitartikel in seinem Blatte Standaard fanden auch im Auslande grosze Beachtung. Es dürfte in Erinnerung sein, dasz nicht nur der ntmmehr verstorbene Staatsmann, sondern auch seine Angehörigen lebhafte Sympathien für Ungarn bekundeten. Seine