is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkboek ter herinnering aan het overlijden van Dr. A. Kuyper en de sprake die daarbij uit de pers voortkwam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

He builds a future from the past, He points us when the ages call, He kindies greatness in the small; So great is he—so true to all; A hero-soul, from first to last!

Het Duitsche blad Germania schrijft:

Gedurende den oorlog en vooral in de jaren toen de groote meerderheid der bevolking in Nederland naar aanleiding van den inval in België onverholen haat tegen Duitschland koesterde, is Dr. Kuyper in het openbaar ten gunste van Duitschland opgetrokken. De helderheid en kracht van zijn artikels werd in Nederland door niemand geëvenaard.

De Lokal Anzeiger schrijft:

De overledene was steeds een vereerder van ons vaderland en een bewonderaar van Duitsche kracht in den afgeloopen volkenoorlog. Met Dr. Kuyper, die herhaaldelijk van den Duitschen keizer onderscheidingen ontving, is een van de trouwste vrienden van het Duitsche wezen heengegaan.

BUDAPEST. Het blad Szozat publiceert een uitvoerig artikel over A. Kuyper en zegt, dat de groote beteekenis van Kuyper in Hongarije eigentlijk slechts in gereformeerde kringen bekend is, terwijl zij in alle beschaafde landen der wereld wordt gewaardeerd. Kuyper heeft op politiek, theologisch en journalistiek gebied groote dingen geschapen. Verder wordt Kuyper zeer gewaardeerd als succesvol voorvechter der Christelijke denkbeelden op de meest verschillende gebieden.