is toegevoegd aan je favorieten.

Gedenkboek ter herinnering aan het overlijden van Dr. A. Kuyper en de sprake die daarbij uit de pers voortkwam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ermelosche Courant" 12 Nov. 1920.

OP DE BEGRAFENIS VAN DR. A. KUYPER.

De Heer zij geprezen, de Heer zij geloofd,

Hij gaf ons dien Leider, Hij gaf ons dat hoofd,

Een reus in zijn arbeid, een reus in zijn geest,

Wie zal ons verhalen, wat hij is geweest?

Als leider, als strijder, als leeraar, profeet,

Als denker en schrijver? niet één die het weet!

Zijn leven was strijden, zijn denken was doen,

Wat zich ook verzette, hoe Satan mocht woên.

Volstreden zijn strijd nu; zijn roeping vervuld,

Gedragen in Sion van Eng'len omhuld,

Verlost door zijn Goël, der Hemelen Heer Om eeuwig t' aanbidden in reinere sfeer.

De Heer zij geprezen, de Heer zij geloofd,

Al is rouw in 't harte, het vuur niet gedoofd.

Wat ook ontvalle, wat ook bezwijk,

Christus blijft gist'ren en heden gelijk.

Ermelo, 12 Nov. 1920. P.

„De Ster" 19 Nov. 1920. In Memoriam.

1837 DR. A. KUYPER. 1920

Gij waart een Simson in geduchte kracht,

Gij hebt alléén den strijd vaak aangebonden

En slag op slag den vijand toegebracht:

Gij wist als Richter U door God gezonden. 1

Gij waart een Mozes, die 't verdrukte volk Hebt uitgeleid langs ongebaande wegen,

Door woestenij en stroom — Gods Woord tot Wolk — Uit slaafschen dienst naar milden vrijheidszegen.