is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkboek ter herinnering aan het overlijden van Dr. A. Kuyper en de sprake die daarbij uit de pers voortkwam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bldz. Bldz.

Lijst van portretten 6 Op Oud- Eik en Duinen ... 24

Voorwoord Prof. Dr. H. H. Kuyper 7 Redevoeringen bij het graf ... 27

A. W. F. Idenburg . 9 Rede Minister Th. Heemskerk . 27

Wen 't avond werd 11 „ van den heer H. Colijn . . 28

De Uitvaart 18 ,, Prof. R. H. Woltjer, Rector

In de Zuiderkerk 19 Magnificus der V.U. ... 30

De rouwdienst in huis .... 21 Dr. K. Dijk 33

Het vertrek van het Sterfhuis . . 23 „ A. W. F. Idenburg. ... 34

Langs den weg 24 Prof. Dr. H. H. Kuyper . . 36

CHRISTELIJKE PERS.

Bldz. Bldz.

Amsterdammer (De Chr.). ... 40 Ons Volksblad 82

Arnhemsch Dagblad 42 Pniël 83

Banier (De) 43 Propaganda (Onze) 83

Beukelaar (De) 45 Provinciën (De Drie) 84

Bouwen en Bewaren 48 Reformatie (De) 84

Christ. Volksblad v/h Huisgezin . 48 Rotterdammer (De antirev.) ... 86

Gourant (Onze) 49 Rijpere Jeugd (De) 86

Delvenaar 50/52 Stemmen des tijds 88

Friesch Dagblad 54 Ster (De) 92/93

Geref. Jongelingsblad 59/60 Studiën (Tijdschr. v. Godsd. weten-

Getuige (De) 61 schappen en letteren) .... 94

Graafschapper (De) 63 Studiën en Schetsen 97

Maas en Scheldebode 64/65 Timotheus 98

Maassluiser (De) 67 Vaderlandt Ghetrouwe (Het) . 103

Nederlander (De) 67 „ • „ 106

Nieuwe Haagsche Crt 70 Volk en Troon 108

Nieuwe Leidsche Crt 72 Weekblad, Chr. Org. Zaanstreek. 109

Nieuwe Prov. Gron. Crt. ... 76 Zeeuw (De) 110

CHRISTELIJKE VAKBLADEN.

Bldz. Bldz.

Ambtenaar (De Christ.) . . . . 112 Opbouw (De) 118

Gids (De), Orgaan Chr. Nat. Vak- Patrimonium 120

verbond 112 Platteland (Het) 121

Middenstander (De Christ.) . . . 113 Plicht tot Recht (Door) .... 122

Middenstander (De Haagsche) . 115 Protestantsch Chr. Schippersblad . 123

Onderwijzer (De Christ.). . . . 116 School m/d Bijbel 123

Onze Klaroen 117 „ „ 125

Propaganda 117 Toenadering 126

KERKELIJKE ORGANEN.

Bldz. Bldz.

Amsterdamsche Kerkbode. . 127 Kralingsche Kerkbode (De) . . 145

Bazuin (De) 127 Noord-Hollandsch Kerkblad. . . 146

Friesch Kerkblad 131 Oude paden 147

Geldersche Kerkbode 133 Overtoomsche Kerkbode .... 153

Gereformeerde Kerk 136 Predikbeurtenblad (Het) .... 155

Geref. Kerkblad voor Bunschoten Reformatie (De) 156

en Spakenburg 137 Stemmen voor Waarheid en Vrede 157

Heraut (De) 137 Utrechtsche Kerkbode 159

Hervorming (De) 141 Zeeuwsche Kerkbode 160